Vacature Wetenschappelijke Adviesraad

 

Domus Medica
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 2190, 3500 GD Utrecht
Tel. 030-282 3360
E-mail: info@ge-bu.nl
www.ge-bu.nl

Vacature

Gezocht:
Leden voor de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin (tegenwoordig onder de naam Ge-Bu) is een tijdschrift dat meer dan 50 jaar bestaat en onafhankelijke en objectieve informatie over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen publiceert. Het is een gratis elektronisch tijdschrift bestemd voor alle Nederlandse artsen en apothekers en zij die daarvoor in opleiding zijn. De redactie van het Ge-Bu werkt uitsluitend met auteurs die geen enkele binding hebben met bedrijven of producenten van farmaceutische en medische hulpmiddelen.

De Wetenschappelijke Advies Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van het Geneesmiddelenbulletin, de hoofdredacteur, redacteuren en de redactiecommissie. Dit kan op zowel het niveau van nieuwe artikelen als op het niveau van de inhoudelijke en strategische koers van het Geneesmiddelenbulletin. De raad bestaat uit maximaal 20 leden met verschillende specialisaties en expertises. De raad vergadert twee keer per jaar in Utrecht. Daarnaast worden de leden maandelijks uitgenodigd commentaar te geven op te publiceren Ge-Bu-artikelen via een online referentenprogramma. De tijdsinvestering is gemiddeld een paar uur per maand, waar een onkostenvergoeding tegenover staat.

We zoeken mensen met interesse in rationele therapie: medicamenteus of niet-medicamenteus (zoals protheses, meshes, robot, digitale toepassingen). Onderzoeksmethodologische, epidemiologische of statistische kennis strekt tot aanbeveling. Onafhankelijkheid ten opzichte van de farmaceutische - en medische hulpmiddelen industrie is een vereiste.

We zijn op zoek naar inspirerende collega’s uit de volgende disciplines: interne geneeskunde, psychiatrie, ouderengeneeskunde, gynaecologie, onderzoeksmethodologie, epidemiologie en medische hulpmiddelen.
Wij nodigen u van harte uit te reageren. Graag ontvangen wij uw brief met motivatie en een curriculum vitae per mail (E-mail: info@ge-bu.nl) of per post (Postbus 2190; 3500 GD Utrecht). Zo nodig is aanvullende informatie telefonisch te verkrijgen via het redactieteam van het Ge-Bu (030 – 282 3360).

Willem Koch, huisarts, voorzitter WAR
Hein Janssens, huisarts, hoofdredacteur

Kamer van Koophandel 30278122
IBAN NL89RABO 01562.63.319