Ziekte van Parkinson

Artikelen gefilterd op tag "ziekte van Parkinson"

Van ziekte van Parkinson hebben we de volgende artikelen in onze database:


De ziekte van Parkinson. II. Behandeling van neuropsychiatrische stoornissen

Terug naar boven

 

Zoals in de bovenstaande casus is weergegeven, zijn de symptomen van comorbide neuropsychiatrische stoornissen psychose, dementie en depressie bij patiënten met de ziekte van Parkinson nogal eens moeilijk uiteen te rafelen. D ...

Lees artikel


De ziekte van Parkinson I. Behandeling van motorische complicaties

Terug naar boven

 

Met een prevalentie van ongeveer 1% bij personen van 55 jaar en ouder,1 2 is de ziekte van Parkinson één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen bij ouderen.3 Geschat wordt dat in Nederland bij ruim 25.000 pa ...

Lees artikel


Domperidon, een panacee?

Farmacologie en farmacokinetiek
Werkingswijze
Ervaringen in de praktijk
Andere toepassingen
Bijwerkingen, interacties, contra-indicaties en voorzorgen
Dosering
Plaatsbepaling en conclusie

Trefwoorden: domperidon, epigastrische en abdominale klachten, m ...

Lees artikel


Intoxicatie door orfenadrine

Toepassing van orfenadrine
Voorkomen van orfenadrine-intoxicatie
Pathofysiologie en symptomen
Behandeling
Conclusie

Trefwoorden: orfenadrine, ziekte van Parkinson, extrapiramidale symptomen bij neuroleptica, depressie, pijn

Lees artikel


Antiparkinsonmiddelen bij de behandeling met neuroleptica

Inleiding
De extrapiramidale verschijnselen door neuroleptica
Effect van antiparkinsonmiddelen op deze verschijnselen
Bezwaren tegen het gebruik van antiparkinsonmiddelen
Wanneer antiparkinsonmiddelen?
Tabel 'Anticholinergische antiparkinsonmiddelen'

...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson

Inleiding
Anticholinergica
Dopaminergica
Combinatie van geneesmiddelen
Niet-medicamenteuze maatregelen
Conclusies
Tabel 'Preparaten toegepast bij de ziekte van Parkinson'

Trefwoorden: ziekte van Parkinson, anticholinergica, dopaminergica

Lees artikel


Bromocriptine

Inleiding
Prolactine, hyperprolactinemie
Verschijnselen van hyperprolactinemie
Toepassing van bromocriptine
Bezwaren van de toepassing van bromocriptine
Conclusie

Trefwoorden: bromocriptine, amenorroe, oligomenorroe, anovulatore cycli, steriliteit, ga ...

Lees artikel