Ziekte van Parkinson

Artikelen gefilterd op tag "ziekte van Parkinson"

Van ziekte van Parkinson hebben we de volgende artikelen in onze database:


De ziekte van Parkinson. II. Behandeling van neuropsychiatrische stoornissen

Zoals in de bovenstaande casus is weergegeven, zijn de symptomen van comorbide neuropsychiatrische stoornissen psychose, dementie en depressie bij patiënten met de ziekte van Parkinson nogal eens moeilijk uiteen te rafelen. De prevalentie en inci ...

Lees artikel


De ziekte van Parkinson I. Behandeling van motorische complicaties

Met een prevalentie van ongeveer 1% bij personen van 55 jaar en ouder,1 2 is de ziekte van Parkinson één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen bij ouderen.3 Geschat wordt dat in Nederland bij ruim 25.000 patiënten de diagnose z ...

Lees artikel


Domperidon, een panacee?

Farmacologie en farmacokinetiekWerkingswijzeErvaringen in de praktijkAndere toepassingenBijwerkingen, interacties, contra-indicaties en voorzorgenDoseringPlaatsbepaling en conclusie Trefwoorden: domperidon, epigastrische en abdominale klachten, m ...

Lees artikel


Intoxicatie door orfenadrine

Toepassing van orfenadrineVoorkomen van orfenadrine-intoxicatiePathofysiologie en symptomenBehandelingConclusie Trefwoorden: orfenadrine, ziekte van Parkinson, extrapiramidale symptomen bij neuroleptica, depressie, pijn

Lees artikel


Antiparkinsonmiddelen bij de behandeling met neuroleptica

InleidingDe extrapiramidale verschijnselen door neurolepticaEffect van antiparkinsonmiddelen op deze verschijnselenBezwaren tegen het gebruik van antiparkinsonmiddelenWanneer antiparkinsonmiddelen?Tabel 'Anticholinergische antiparkinsonmiddelen' ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson

InleidingAnticholinergicaDopaminergicaCombinatie van geneesmiddelenNiet-medicamenteuze maatregelenConclusiesTabel 'Preparaten toegepast bij de ziekte van Parkinson' Trefwoorden: ziekte van Parkinson, anticholinergica, dopaminergica

Lees artikel


Bromocriptine

InleidingProlactine, hyperprolactinemieVerschijnselen van hyperprolactinemieToepassing van bromocriptineBezwaren van de toepassing van bromocriptineConclusie Trefwoorden: bromocriptine, amenorroe, oligomenorroe, anovulatore cycli, steriliteit, ga ...

Lees artikel