Werkzaamheid

Artikelen gefilterd op tag "werkzaamheid"

Van werkzaamheid hebben we de volgende artikelen in onze database:


Antipsychotica bij probleemgedrag bij dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bij patiënten met dementie komt vaak probleemgedrag, zoals agitatie, agressie, wanen en hallucinaties, voor. Uit een Nederlands dwarsdoorsnede-onderzoek bij ruim 1.300 patiënten met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen bleek dat meer dan 80 ...

Lees artikel


Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie

Adviezen over influenzavaccinatie zijn onder meer gebaseerd op de resultaten van observationeel onderzoek. Observationeel onderzoek geeft een risico op vertekening van de resultaten door bias (vertekening of systematische fout) of confounding (ve ...

Lees artikel


De trombolytische behandeling van het acute herseninfarct

Het cerebrovasculaire accident (CVA) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte. De incidentie bedraagt 2 tot 4 per 1.000 patiënten per jaar.1 Boven de 65 jaar neemt de incidentie sterk toe. Ruim drie kwart van de patiënten die wor ...

Lees artikel


Antipsychotica. II. Bijwerkingen, interacties en plaatsbepaling

In het vorige nummer van het Geneesmiddelenbulletin is aandacht besteed aan het klinisch beeld van schizofrenie, farmacologie en de werkzaamheid van klassieke en atypische antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie (Gebu 2003; 37: 93-100) ...

Lees artikel


Antipsychotica bij de behandeling van psychoses, i.h.b. schizofrenie. I. Klinisch beeld, farmacologie en werkzaamheid

Antipsychotica zijn geregistreerd voor de behandeling van psychoses, dat wil zeggen toestandsbeelden gekenmerkt door hallucinaties en/of waanideeën. Bij verschillende ziektebeelden, zoals schizofrenie, stemmingsstoornissen en organische psychosyn ...

Lees artikel


Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen

Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen binnen een zeker tijds ...

Lees artikel


Interacties van geneesmiddelen

InleidingInteractiesituatiesDe lijst 'Interacties van geneesmiddelen' Trefwoorden: interacties geneesmiddelen, resorptie, werkzaamheid, toxiciteit

Lees artikel


Vaccins 1971 (1) influenza

InleidingVirus en vaccinInfluenzavirus vaccinsInfluenzavaccins met geïnactiveerd virusKeuze van het vaccinBijwerkingenIndicatiesContra-indicadiesOverzichtstabel 'Influenzavirus vaccins (geïnactiveerd virus)'Literatuur Trefwoorden: influenza, infl ...

Lees artikel