Tags

Tag: voorzorgen


Diazepam intraveneus / Farmacotherapie bij varicosis cruris (spataderen)

Diazepam intraveneus
Plasmaconcentratie en effect
Toepassingsgebied
Bijwerkingen
Voorzorgen
Dosering
Conclusie

Trefwoorden: diazepam, status epilepticus, eclampsie, tetanus, bijwerkingen, voorzorgen

Farmacotherapie bij varicosis cruris
Inleiding
Oedeem b ...

Lees artikel


Nazaten van propranolol

Inleiding
Cardiovasculaire werking van bètablokkerende stoffen
Ongewenste werkingen van bètablokkerende stoffen
Toepassing van bètablokkers
Nazaten van propranolol
Indicaties
Contra-indicaties
Voorzorgen
Literatuur

Trefwoorden: propranolol, bètablokker, ...

Lees artikel