Verslaving

Artikelen gefilterd op tag "verslaving"

Van verslaving hebben we de volgende artikelen in onze database:


Benzodiazepinegebruik in Nederland

Na de opioïdencrisis, lijkt er in de Verenigde Staten een probleem te ontstaan met het oneigenlijke gebruik van benzodiazepines. Het gebruik in Nederland wordt al tientallen jaren ontmoedigd, onder meer door heldere richtlijnen gericht op beperkt ...

In het kort Lees artikel


Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische pijn

De enorme toename van het aantal opioïdvoorschriften (met risico’s op verslaving en bijwerkingen) staat niet ter discussie. Hierbij is of lijkt er een heilig geloof in de werkzaamheid. Het is wrang te constateren dat deze werkzaamheid bij chronis ...

In het kort Lees artikel


Slapen met methaqualon

Inleiding
Klinische opmerkingen
Bijwerkingen
Interacties
Gewenning en verslaving
Overdosering van methaqualon
Contra-indicaties
Samenvatting
Overzicht methaqualon-preparaten
Literatuur

Trefwoorden: methaqualon, slapeloosheid, verslaving, overdosering

Lees artikel


Omgang met psychotrope stoffen

Verslaving
Verslaving als specifiek risico
Het effect
De stoffen
Verslavend vermogen van psychotrope stoffen
Psychotrope stoffen die in het geding zijn
Psychodysleptica
Pschoanaleptica
Psycholeptica
Overige stoffen
De gebruikers
Profylaxe en therapie

Trefwo ...

Lees artikel


Amfetaminen aan de teugel

Inleiding
Werkingen
Toxiciteit en bijwerkingen
Beeld bij intoxicatie
Contra-indicaties
Gewenning en verslaving
Indicaties
Maatschappelijk aspect
Conclusie
Literatuur
Tabel

Trefwoorden: sympathicomimetica, centraal zenuwstelsel, verslaving, Opiumwet, halluc ...

Lees artikel


Overwegingen bij het gebruik van slaapmiddelen

Bepaling van de klinische werkzaamheid
Subjectieve gegevens
Waarnemers
Andere methoden
Grondslagen voor het gebruik van slaapmiddelen
Aanbevolen literatuur
Nederlandse literatuur

Trefwoorden: slapeloosheid, slaapstoornis, hypnotica, verslaving

Lees artikel