Streptokinase

Artikelen gefilterd op tag "streptokinase"

Van streptokinase hebben we de volgende artikelen in onze database:


De trombolytische behandeling van het acute herseninfarct

Terug naar boven

Het cerebrovasculaire accident (CVA) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte. De incidentie bedraagt 2 tot 4 per 1.000 patiënten per jaar.1 Boven de 65 jaar neemt de incidentie sterk toe. Ruim drie kwart van de p ...

Lees artikel


Thrombolytica, nieuwe ontwikkelingen

Farmacokinetiek en werkingswijze
Toepassing bij acuut myocardinfarct
Beleid tijdens en na trombolyse bij het acute hartinfarct
Toepassing bij diepe veneuze trombose
Toepassing bij longembolie
Toepassing bij arteriële trombose
Andere toepassingsmogelijk ...

Lees artikel


Trombolytica

Introductie
Keuze van het preparaat
Theorieën over het werkingsmechanisme
Indicaties
Contra-indicaties
Toedieningswijze en voorzorgsmaatregelen
Dosering
Laboratoriumonderzoek tijdens behandeling
Wat te doen in geval van ernstige bloedingen
Maatregelen bij ...

Lees artikel


Orale enzymtherapie, wens of werkelijkheid?

Inleiding
Resorptie van oraal toegediende stoffen
Resorptie van enzym-eiwitten na orale toediening
Resorptie van trypsine en chymotrypsine
Resorptie van bromeline
Resorptie van streptokinase
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: orale enzymtherapie, ontstek ...

Lees artikel