Tags

Tag: status epilepticus


Clonazepam bij epilepsie / Houdbaarheid van nitroglycerinetabletten

Inleiding
Huidige indeling van epilepsievormen
Effect van clonazepam bij epilepsie
Nadelen van clonazepam
Gewenning
Onthouding
Overdosering
Interacties
Omgaan met clonazepam
Conclusie

Trefwoorden: epilepsie, clonazepam, petit mal, absences, status epilept ...

Lees artikel


Diazepam intraveneus / Farmacotherapie bij varicosis cruris (spataderen)

Diazepam intraveneus
Plasmaconcentratie en effect
Toepassingsgebied
Bijwerkingen
Voorzorgen
Dosering
Conclusie

Trefwoorden: diazepam, status epilepticus, eclampsie, tetanus, bijwerkingen, voorzorgen

Farmacotherapie bij varicosis cruris
Inleiding
Oedeem b ...

Lees artikel