Tags

Tag: slaapstoornis


Antidepressiva als slaapmedicatie?

Ondanks het ontbreken van bewijs van werkzaamheid wordt het antidepressivum mirtazapine toegepast als behandeloptie bij slaapstoornissen. Eerder besteedde het Ge-Bu hier aandacht aan. Voor zover onderzocht blijkt dit grotendeels ook op te gaan vo ...

In het kort Lees artikel


Slapen mét, of zonder geneesmiddelen

Inleiding
Slaapstoornissen
Behandelen van slaapstoornissen
Slapen zonder
Slapen met
Het kiezen
Slaapmiddelen
Andere wegen
Ophouden met het gebruik
Goede nacht én goede morgen
Tabel 'Sedativa als slaapmiddel in gebruik'
Literatuur

Trefwoorden: slaapstoornis ...

Lees artikel


Rood of groen licht bij farmacotherapie

Inleiding
Invloed van farmacotherapie
'Riskante' farmacotherapie
Rood of groen licht?

Trefwoorden: rijvaardigheid, verkeersdeelname, geneesmiddelengebruik, pijnbestrijding, slaapstoornis, tranquillizer

Lees artikel


Slaapmiddelen (1)

Inleiding
'Slecht' slapen
Behandeling van gestoorde slaap
Slaapmiddelen

Trefwoorden: slaapmiddelen, slaapstoornis, REM-slaap

Lees artikel


Overwegingen bij het gebruik van slaapmiddelen

Bepaling van de klinische werkzaamheid
Subjectieve gegevens
Waarnemers
Andere methoden
Grondslagen voor het gebruik van slaapmiddelen
Aanbevolen literatuur
Nederlandse literatuur

Trefwoorden: slapeloosheid, slaapstoornis, hypnotica, verslaving

Lees artikel