Tags

Tag: s


Medicatieafhankelijke hoofdpijn

Voor de behandeling van hoofdpijn worden receptgeneesmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen gebruikt. Deze geneesmiddelen worden soms op een verkeerde manier toegepast. Frequent gebruik van bepaalde analgetica en hoofdpijnmiddelen kan een paradoxaal ...

Lees artikel


De evolutie van de rol van de farmaceutische industrie in de gezondheidszorg

Terug naar boven

'Today the industry has got a very bad name. That is very unfortunate for an industry that we should look up to and believe in, and that we should be supporting. I think there have to be some big changes'.1 Met deze woorden be ...

Lees artikel


COX-2-selectieve NSAID’s: even effectief, maar minder bijwerkingen?

Terug naar boven

 

'Non-steroidal anti-inflammatory drugs' ofwel NSAID's worden toegepast bij de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met pijn, koorts en/of ontsteking. Een belangrijk probleem bij de toepassing ervan vormen de soms ern ...

Lees artikel


Misoprostol, een nieuw geneesmiddel ter preventie van maagulcera door NSAID's

Prostaglandinen en de tractus digestivus
NSAID's en het ontstaan van peptische ulcera
Farmacodynamie
Farmacokinetiek en metabolisme
Klinische werkzaamheid
Contra-indicaties
Bijwerkingen
Interacties met andere medicamenten
Dosering
Samenvatting en plaatsbe ...

Lees artikel


Antiflogistische analgetica bij 'reumatische' aandoeningen

Inleiding
De verschillende groepen antiflogistische analgetica
Overige middelen
Keuze van de middelen
Tabel 'De in Nederland verkrijgbare antiflogistische analgetica (antireumatica)'
Literatuur

Trefwoorden: antiflogistische analgetica, NSAID's, salicy ...

Lees artikel


Het combineren van geneesmiddelen

Mogelijkheid van onderlinge beïnvloeding
Valkuilen bij het combineren
Verantwoord combineren
Risico's van het combineren
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: geneesmiddelencombinaties, risico's, combinatiepreparaat, bijwerking

Lees artikel