Tags

Tag: rifampicine


Geneesmiddelen en het oog (3) / Laetrile bij kanker, een waarschuwing

Geneesmiddelen en het oog
Oogafwijkingen door tuberculostatica
Conclusie

Trefwoorden: tuberculostatica, ethambutol, isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, streptomicine

Laetrile bij kanker, een waarschuwing
Inleiding
Eigenschappen, verondersteld werk ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling van tuberculose

Inleiding
Indeling, werking en toedieningswijze van de tuberculostatica
Geneesmiddelen van de eerste keuze
Geneesmiddelen van de tweede keuze
Toepassing van tuberculostatica in de praktijk
Chemoprofylaxe
Tabel 'Tuberculostatica'
Literatuur

Trefwoorden: ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en leverafwijkingen

Geneesmiddelen die rechtstreeks op het leverparenchym inwerken
Geneesmiddelen die langs indirecte weg op de lever inwerken
Overige geneesmiddelen en leverafwijkingen
Conclusie
Enkele overzichtsartikelen
Literatuurlijst

Trefwoorden: levercelnecrose, s ...

Lees artikel


Rifampicine

Klinische ervaringen
Resistentie-ontwikkeling
Tuberculose
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering
Literatuur

Trefwoorden: rifampicine, Mycobacterium tuberculosis, resitentie, longtuberculose

Lees artikel