Profylaxe

Artikelen gefilterd op tag "profylaxe"

Van profylaxe hebben we de volgende artikelen in onze database:


Therapie en profylaxe met anticoagulantia

Inleiding
Diepe veneuze trombose: behandeling en secundaire preventie van tromboserecidief en longembolie
Diepe veneuze trombose: primaire peri-operatieve profylaxe
Acuut myocardinfarct, kortdurende profylaxe
Myocardinfarct, secundaire profylaxe
Profy ...

Lees artikel


Metronidazol bij anaerobe bacteriële infecties

Inleiding
Toxicologische evaluatie
Toepassingsgebied bij infecties door anaerobe micro-organismen
Doseringsadviezen
Samenvatting en conclusie

Trefwoorden: metronidazol, trichomoniasis, amoebiasis, giardiasis, profylaxe, angina van Plaut-Vincent, niet ...

Lees artikel


Antibiotica - toepassing met beleid

Inleiding
Hoe worden antibiotica voorgeschreven?
Antimicrobiële therapie - algemene regels
Antimicrobiële profylaxe - algemene regels
Bijwerkingen van antibiotica
Resistentie
Antibioticabeleid
Overzicht 'Frequent toegepaste antimicrobiële middelen in de ...

Lees artikel


Toepassing van cromoglicaat bij allergische rinitis en conjunctivitis / De plaats van geneesmiddelen bij de behandeling van traumata

Werkingsmechanisme en farmacokinetiek
Ervaring in de praktijk
Toepassing
Bijwerkingen
Toepassing tijdens de graviditeit
Samenvatting en conclusie
Overzicht 'Toedieningsvorm en dosering van cromoglicaat in de neus en in het oog'

Trefwoorden: cromoglica ...

Lees artikel


Antistollingsbehandeling bij verblijf in het buitenland

Inleiding
De indicaties
Gebruik van andere medicatie
Adviezen
Enkele (overzichts)artikelen

Trefwoorden: anticoagulantia, embolie, mitralisstenose, atriumfibrillatie, infarct, perifere sclerose, diepe veneuze trombose, longembolie, profylaxe

Lees artikel


Sulfadoxine/pyrimethamine (Fansidar®) bij de behandeling en profylaxe van malaria

Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen, bacteriële resistentie
Interacties, contra-indicaties
Gebruik in de zwangerschap
Toepassing
Samenvatting

Trefwoorden: malaria, behandeling, profylaxe, kinine, chloroquineresi ...

Lees artikel


Trimethoprim bij acute urineweginfecties / Geneesmiddelen en het oog (2)

Trimethoprim bij acute urineweginfecties
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen en voorzorgen
Resistentie tegen trimethoprim
Toepassing, dosering
Plaats van trimethoprim

Trefwoorden: trimethoprim, acute urineweginfectie, profylaxe

Geneesmiddelen en he ...

Lees artikel


Antimicrobiële middelen. Hoe te gebruiken?

Ongewenste reacties
Ontwikkeling van resistentie
Algemene richtlijnen voor de toepassing
Bacteriële resistentie
Interacties met andere geneesmiddelen
Speciale maatregelen
Lokale toepassing
Nieuwe inzichten omtrent de profylactische toepassing
Niet-medisc ...

Lees artikel


Influenzavirusvaccins 1974

Inleiding
Typen influenzavirus
Specificiteit van het vaccin
Keuze van het vaccin
Bijwerkingen
Toedieningsweg
Indicaties
Contra-indicaties
Tabel 'Influenzavirusvaccins 1974'

Trefwoorden: influenzavirusvaccins, typen influenzavirus, adjuvantia-vaccins, pro ...

Lees artikel


De orale anticonceptiva op de weegschaal

Werkingsmechanisme
De orale anticonceptie
Bijwerkingen
Keuze van het preparaat
Contra-indicaties en waarschuwingen
Recente ontwikkelingen op het gebied van steroid-anticonceptiva
Literatuur

Trefwoorden: profylaxe, endometriose, oestrogeen, progestageen ...

Lees artikel


Amantadine

Werking
Toepassing bij de mens
Indicaties
Dosering
Contra-indicaties en bijwerkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: amantadine-hydrochloride, influenzavirus type A2, profylaxe, bijwerkingen

Lees artikel