Tags

Tag: pijnbestrijding


Nauwelijks meerwaarde opioïden bij chronische pijn

De enorme toename van het aantal opioïdvoorschriften (met risico’s op verslaving en bijwerkingen) staat niet ter discussie. Hierbij is of lijkt er een heilig geloof in de werkzaamheid. Het is wrang te constateren dat deze werkzaamheid bij chronis ...

In het kort Lees artikel


Rood of groen licht bij farmacotherapie

Inleiding
Invloed van farmacotherapie
'Riskante' farmacotherapie
Rood of groen licht?

Trefwoorden: rijvaardigheid, verkeersdeelname, geneesmiddelengebruik, pijnbestrijding, slaapstoornis, tranquillizer

Lees artikel