Tags

Tag: osmotisch werkende laxantia


Obstipatie bij kinderen

Terug naar boven

Obstipatie is een veel voorkomend probleem op de kinderleeftijd. In een systematisch literatuuroverzicht werd vastgesteld dat de prevalentie van obstipatie bij kinderen (defecatie <3 maal>1 Huisartsen in Nederland zien gemiddeld 12-15 ...

Lees artikel