Tags

Tag: onrust


Kalm of onaangedaan

Kalm of onaangedaan
Tranquillizer en 'tranquilliseren'
Bijwerkingen en repercussies
Indicaties, restricties en contra-indicaties
Tabel tranquillizers en pseudo-tranquillizers

Trefwoorden: tranquillizer, sedativum, angst, onrust, agressiviteit, voortd ...

Lees artikel