Tags

Tag: obstipatie


Naloxegol

Naloxegol, Moventig® (Kyowa Kirin)
Tablet 12,5 en 25 mg
behandeling van opioïd geïnduceerde obstipatie

Naloxegol (Moventig®) is geregistreerd voor ‘de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie (OIC) bij volwassen patiënten met onvol ...

Lees artikel


Obstipatie bij kinderen

Terug naar boven

Obstipatie is een veel voorkomend probleem op de kinderleeftijd. In een systematisch literatuuroverzicht werd vastgesteld dat de prevalentie van obstipatie bij kinderen (defecatie <3 maal>1 Huisartsen in Nederland zien gemiddeld 12-15 ...

Lees artikel


Laxantiagebruik door ouderen in de alledaagse praktijk

Indeling laxantia
Toepassing van laxantia
Laxantia bij obstipatie
Contra-indicaties en voorzorgen
Toxiciteit en bijwerkingen van laxantia
Het laxantiagebruik in het ziekenhuis
Samenvatting en conclusie
Literatuur

Trefwoorden: oudere patiënten, obstipati ...

Lees artikel


Orale remedia laxantes

Defecatie en obstipatie
Laxerende stoffen
Stoffen die voornamelijk fysisch werken
Farmacologisch actieve stoffen
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Overzichtstabel 'Laxerende farmaca (orale toepassing)'

Trefwoorden: laxantia, obstipatie, bijwerki ...

Lees artikel