Nitraten

Artikelen gefilterd op tag "nitraten"

Van nitraten hebben we de volgende artikelen in onze database:


Medicamenteuze behandeling van stabiele angina pectoris

In Gebu 1987; 21: 17-22 is voor de laatste keer aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van angina pectoris. Sindsdien zijn nieuwe geneesmiddelen in de handel gebracht en zijn er diverse onderzoeken gepubliceerd. Een nieuw overzicht is ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Terug naar boven

Sinds de publicatie van Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar kom ...

Lees artikel


Nitroglycerinepleisters, een zinvol alternatief?

Inleiding
Werkingsmechanisme van nitraten
Farmacokinetiek
Transdermale toedieningssystemen
Klinische toepassing
Tolerantievorming
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: nitraten; nitroglycerine, transdermale toepassig van -; nitroglycerinepleisters, tolerant ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van angina pectoris

Inleiding
Pathofysiologie en oorzaken van angina pectoris
Medicamenteuze behandeling
Bijwerkingen en contra-indicaties
Samenvatting en conclusie
Tabel 1 'Invloed van β-blokkerende stoffen, nitraten en calciumantagonisten op het zuurstofverbruik en de ...

Lees artikel


Angina pectoris: nitraten of bètablokkers

Inleiding
Medicamenteuze therapie
Nitraten
Omgaan met nitraten
Bètablokkers
Omgaan met bètablokkers
Nitraten of bètablokkers
Tabel 'Nitraten bij angina pectoris'
Tabel 'Bètablokkers bij angina pectoris, dosering per dag'

Trefwoorden: angina pectoris, nit ...

Lees artikel