Nitraten

Artikelen gefilterd op tag "nitraten"

Van nitraten hebben we de volgende artikelen in onze database:


Medicamenteuze behandeling van stabiele angina pectoris

In Gebu 1987; 21: 17-22 is voor de laatste keer aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van angina pectoris. Sindsdien zijn nieuwe geneesmiddelen in de handel gebracht en zijn er diverse onderzoeken gepubliceerd. Een nieuw overzicht is ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Sinds de publicatie van Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar komen van nieuwe en ...

Lees artikel


Nitroglycerinepleisters, een zinvol alternatief?

InleidingWerkingsmechanisme van nitratenFarmacokinetiekTransdermale toedieningssystemenKlinische toepassingTolerantievormingConclusieLiteratuur Trefwoorden: nitraten; nitroglycerine, transdermale toepassig van -; nitroglycerinepleisters, tolerant ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van angina pectoris

InleidingPathofysiologie en oorzaken van angina pectorisMedicamenteuze behandelingBijwerkingen en contra-indicatiesSamenvatting en conclusieTabel 1 'Invloed van β-blokkerende stoffen, nitraten en calciumantagonisten op het zuurstofverbruik en de ...

Lees artikel


Angina pectoris: nitraten of bètablokkers

InleidingMedicamenteuze therapieNitratenOmgaan met nitratenBètablokkersOmgaan met bètablokkersNitraten of bètablokkersTabel 'Nitraten bij angina pectoris'Tabel 'Bètablokkers bij angina pectoris, dosering per dag' Trefwoorden: angina pectoris, nit ...

Lees artikel