Tags

Tag: nierfunctie


Nier en dosis

Hartglucosiden, antihypertensiva, diuretica
Centraalremmende farmaca
Laxantia
Antimicrobiële farmaca
Tabel 1 "Toxische werking"
Tabel 2 "Dosering"
Literatuur

Trefwoorden: nierfunctie, serumconcentratie, digoxine, diuretica, antihypertensiva

Lees artikel


Doxycycline / Antimicrobiële therapie IV

Doxycycline
Resorptie en excretie
Dosering
Bijwerkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: tetracyclines, bijwerkingen, nierfunctie

Antimicrobiële therapie IV
Serumconcentraties van antibiotica en chemotherapeutica
Aanleidingen voor het bepalen van de co ...

Lees artikel