Tags

Tag: neuroleptica


Invloed van geneesmiddelen op de seksualiteit

Inleiding
Wanneer is een verband tussen seksueel probleem en geneesmiddel aannemelijk?
Problemen met geneesmiddelengebruik
Hoe kunnen geneesmiddelen de seksualiteit beïnvloeden?
De lijst van geneesmiddelen
Samenvatting
Overzicht 'Lijst van (genees)midd ...

Lees artikel


Het maligne neurolepticasyndroom

Verschijnselen
Etiologie en pathogenese
Differentiaaldiagnostiek
Therapie
Conclusie
Verzoek

Trefwoorden: neuroleptica, maligne neurolepticasyndroom, MNS, anticholinergica, dantroleennatrium

Lees artikel


Late bewegingsstoornissen door neuroleptica

Inleiding
Verschijnselen
Diagnose en onderzoek
Epidemiologie, predisponerende factoren
Wijze van ontstaan
Behandeling
Prognose
Richtlijnen voor de praktijk
Conclusie, vooruitzichten

Trefwoorden: bewegingsstoornis, tardieve dyskinesie, neuroleptica, antic ...

Lees artikel


Antiparkinsonmiddelen bij de behandeling met neuroleptica

Inleiding
De extrapiramidale verschijnselen door neuroleptica
Effect van antiparkinsonmiddelen op deze verschijnselen
Bezwaren tegen het gebruik van antiparkinsonmiddelen
Wanneer antiparkinsonmiddelen?
Tabel 'Anticholinergische antiparkinsonmiddelen'

...

Lees artikel


Geneesmiddelgebruik en leverafwijkingen

Inleiding
Geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden
Antibiotica en chemotherapeutica
Bloedsuikerverlagende geneesmiddelen
Andere geneesmiddelen
Conclusie

Trefwoorden: levercirrose, sedativa, neuroleptica, narcotische analgetica, antibio ...

Lees artikel


Geneesmiddeldyskinesieën

Inleiding
De bewegingsstoornissen
De geneesmiddelen
Differentiaaldiagnose
Het bestrijden van geneesmiddeldyskinesieën

Trefwoorden: bewegingsstoornis, acute dystonie, acathisie, parkinsonisme, tardieve dyskinesie, neuroleptica, rauwolfia-alkaloïden, l ...

Lees artikel


Neuroleptica 1

Fenothiazines
Werking van fenothiazines
Praktische toepassing
Bijwerkingen
Interacties met andere stoffen
Interferentie met het ziektebeeld
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering

Trefwoorden: neuroleptica, psychofarmaca, fenothiazines, thioxantheenderivat ...

Lees artikel