Myocardinfarct

Artikelen gefilterd op tag "myocardinfarct"

Van myocardinfarct hebben we de volgende artikelen in onze database:


Lagere cholesterolstreefwaarden na herseninfarct of TIA

Bij patiënten die een herseninfarct of een TIA hebben doorgemaakt, wordt net als bij patiënten met cardiovasculaire problemen geadviseerd te streven naar een LDL-cholesterolwaarde lager dan 1,8 mmol/l. Ten tijde van dit advies was er nog onvoldoe ...

In het kort Lees artikel


Zuurstoftoediening bij acuut myocardinfarct

Spaarzame onderzoeken naar O2-toediening bij acute ziektebeelden laten nauwelijks werkzaamheid zien. Zo is er ook volgens recent Zweeds onderzoek geen bewijs voor betere overlevingskansen na één jaar als patiënten met een vermoedelijk myocardinfa ...

In het kort Lees artikel


Zuurstoftoediening in acute situaties

In Gebu 1970; 4: 55-60 is voor de laatste maal aandacht besteed aan de therapeutische behandeling met zuurstof. Dat was in een tijd dat zuurstof wettelijk niet werd beschouwd als geneesmiddel. Pas in januari 2006 werd zuurstof in Nederland als ge ...

Lees artikel


Farmacogenetische verschillen in respons op clopidogrel

Achtergrond. In de pathogenese van acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris, acuut myocardinfarct) speelt plaatjesaggregatie een centrale rol. Ondanks de behandeling van patiënten met acuut coronair syndroom of na een percutane coronai ...

Lees artikel


Veiligheid van de thiazolidinedionderivaten pioglitazon en rosiglitazon

Met de behandeling van diabetes mellitus beoogt men de aan glucose-ontregeling gerelateerde symptomen en de morbiditeit en mortaliteit van de aan diabetes gerelateerde micro- en macroangiopathie in gunstige zin te beïnvloeden. Ook beoogt men de k ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Terug naar boven

Sinds de publicatie vanĀ Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar kom ...

Lees artikel


Therapie en profylaxe met anticoagulantia

Inleiding
Diepe veneuze trombose: behandeling en secundaire preventie van tromboserecidief en longembolie
Diepe veneuze trombose: primaire peri-operatieve profylaxe
Acuut myocardinfarct, kortdurende profylaxe
Myocardinfarct, secundaire profylaxe
Profy ...

Lees artikel


Bloedplaatjesaggregatieremmers in de cardiologie

Inleiding
De meest gebruikte bloedplaatjesaggregatieremmers
Betekenis van bloedplaatjesaggregatieremmers in de cardiologie
Samenvatting en conclusie
Perspectieven
Literatuur

Trefwoorden: bloedplaatjes, acetylsalicylzuur, dipyridamol, sulfinpyrazon, my ...

Lees artikel


Nifedipine bij variant-angina / Nogmaals amfetaminen

Nifedipine bij variant-angina
Angina pectoris en spasmen
Nifedipine
Nifedipine en angina pectoris
Toediening, dosering
Bijwerkingen, voorzorgen
De beperkte plaats van nifedipine

Trefwoorden: nifedipine, angina pectoris, myocardinfarct, variant-angina v ...

Lees artikel


Hormonale anticonceptie invloed op hart en bloedvaten

De risico's
Invloed van de samenstelling van de pil
Richtlijnen voor het gebruik
Overwegingen
Wanneer de pil
Literatuur
Tabel 'Anticonceptiva'

Trefwoorden: hormonale anticonceptie, longembolie, myocardinfarct, cerebrovasculaire aandoening, hypertensie, ...

Lees artikel


Orale anticoagulantia

Inleiding
Werkingsmechanisme
Werkingsduur
Bijwerkingen
Het omgaan met anticoagulantia
Orale anticoagulantia + andere geneesmiddelen
Indicaties
Contra-indicaties
Keuze van het preparaat

Trefwoorden: orale anticoagulantia, pre-en postoperatief gebruik, myo ...

Lees artikel