Tags

Tag: migraine


NSAID’s bij kinderen

NSAID’s hebben de status van een ‘sterke’ pijnstiller, sterker dan het ‘gewone’ paracetamol. Deze beeldvorming is onterecht als gekeken wordt naar de werkzaamheid bij kinderen bij wie medicamenteuze pijnstilling gewenst is. Uit de beschikbare wet ...

In het kort Lees artikel


Medicatieafhankelijke hoofdpijn

Voor de behandeling van hoofdpijn worden receptgeneesmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen gebruikt. Deze geneesmiddelen worden soms op een verkeerde manier toegepast. Frequent gebruik van bepaalde analgetica en hoofdpijnmiddelen kan een paradoxaal ...

Lees artikel


Flunarizine bij de behandeling van duizeligheid en de profylaxe van migraine

Duizeligheid
Migraine
Farmacologie en farmacokinetiek
Toepassingen in de praktijk
Bijwerkingen
Plaatsbepaling
Literatuur

Trefwoorden: duizeligheid, migraine, flunarizine, cinnarizine

Aanvulling:
Een aanvulling op dit artikel is te vinden in Geneesmiddel ...

Lees artikel


Domperidon, een panacee?

Farmacologie en farmacokinetiek
Werkingswijze
Ervaringen in de praktijk
Andere toepassingen
Bijwerkingen, interacties, contra-indicaties en voorzorgen
Dosering
Plaatsbepaling en conclusie

Trefwoorden: domperidon, epigastrische en abdominale klachten, m ...

Lees artikel


Geneesmiddelen ter profylaxe van migraine

Inleiding
Wanneer migraineprofylaxe?
Hoofdpijnkalender
Algemene preventieve maatregelen bij migraine
Zes geneesmiddelen
Welke migraineprofylaxe?
Tabel 'Geneesmiddelen ter profylaxe van migraine'

Trefwoorden: migraine, methysergide, propranolol, pizotif ...

Lees artikel


Coffeïne in koffie

Inleiding
Farmacologie van coffeïne
Werking van coffeïne
Gewenning
Nadelige werkingen van coffeïne
Interacties
Andere bestanddelen van koffie
En dan...

Trefwoorden: coffeïne, antimigraine-preparaten, anti-asthmatica, analgetica, ulcus pepticum, hoofdpij ...

Lees artikel


Farmaca bij migraine

Migraine en de migrainepatiënt
Farmacotherapie bij migraine
Farmaca ter behandeling van de migraineaanval
Farmaca bij de intervalbehandeling
Farmaca bij bepaalde condities
Literatuur

Trefwoorden: migraine, medicatie, couperen, intervalbehandeling

Lees artikel


Methysergide / Behandeling van acute ulcereuze gingivitis van Plaut-Vincent

Methysergide
Retroperitoneale fibrose
Andere bijwerkingen
Voorzorgsmaatregelen
Literatuur

Trefwoorden: methysergide, profylacticum, migraine, retroperitoneale fibrose, dermatitis.

Behandeling van acute ulcereuze gingivitis van Plaut-Vincent
Geneesmidd ...

Lees artikel