Tags

Tag: midazolam


Sedatie bij kortdurende ingrepen

Aangezien kortdurende diagnostische en therapeutische ingrepen nogal eens pijnlijk zijn of angst kunnen oproepen bij de patiënt is het wenselijk ze onder kortdurende medicamenteuze sedatie uit te voeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor gastro-intesti ...

Lees artikel


Midazolam, een ander benzodiazepine in de anesthesie

Inleiding
Algemeen
Samenvatting en conclusie
Literatuur

Trefwoorden: midazolam, benzodiazepine, sedativum, inductiemiddel algehele anesthesie

Lees artikel