Tags

Tag: methysergide


Geneesmiddelen ter profylaxe van migraine

Inleiding
Wanneer migraineprofylaxe?
Hoofdpijnkalender
Algemene preventieve maatregelen bij migraine
Zes geneesmiddelen
Welke migraineprofylaxe?
Tabel 'Geneesmiddelen ter profylaxe van migraine'

Trefwoorden: migraine, methysergide, propranolol, pizotif ...

Lees artikel


Methysergide / Behandeling van acute ulcereuze gingivitis van Plaut-Vincent

Methysergide
Retroperitoneale fibrose
Andere bijwerkingen
Voorzorgsmaatregelen
Literatuur

Trefwoorden: methysergide, profylacticum, migraine, retroperitoneale fibrose, dermatitis.

Behandeling van acute ulcereuze gingivitis van Plaut-Vincent
Geneesmidd ...

Lees artikel