Methysergide

Artikelen gefilterd op tag "methysergide"

Van methysergide hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddelen ter profylaxe van migraine

InleidingWanneer migraineprofylaxe?HoofdpijnkalenderAlgemene preventieve maatregelen bij migraineZes geneesmiddelenWelke migraineprofylaxe?Tabel 'Geneesmiddelen ter profylaxe van migraine' Trefwoorden: migraine, methysergide, propranolol, pizotif ...

Lees artikel


Methysergide / Behandeling van acute ulcereuze gingivitis van Plaut-Vincent

MethysergideRetroperitoneale fibroseAndere bijwerkingenVoorzorgsmaatregelenLiteratuur Trefwoorden: methysergide, profylacticum, migraine, retroperitoneale fibrose, dermatitis. Behandeling van acute ulcereuze gingivitis van Plaut-VincentGeneesmidd ...

Lees artikel