Tags

Tag: malaria


Infecties bij reizigers I. Chemoprofylaxe

Terug naar boven

In dit eerste van twee artikelen over infecties bij reizigers wordt aandacht besteed aan chemoprofylaxe. In deel twee komen vaccinaties aan de orde.
Jaarlijks reizen ruim één miljoen Nederlanders om uiteenlopende redenen naar l ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en het oog (5)

Oogafwijkingen door chloroquine en derivaten
De oogafwijkingen
Het ontstaan van de netvliesafwijkingen
Wanneer oogheelkundige controle?
Preventieve maatregelen
Conclusie en aanbevelingen
Overzicht van de cloroquinepreparaten en de dosering over een jaa ...

Lees artikel


Sulfadoxine/pyrimethamine (Fansidar®) bij de behandeling en profylaxe van malaria

Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen, bacteriële resistentie
Interacties, contra-indicaties
Gebruik in de zwangerschap
Toepassing
Samenvatting

Trefwoorden: malaria, behandeling, profylaxe, kinine, chloroquineresi ...

Lees artikel