Laxantia

Artikelen gefilterd op tag "laxantia"

Van laxantia hebben we de volgende artikelen in onze database:


Obstipatie bij kinderen

  Obstipatie is een veel voorkomend probleem op de kinderleeftijd. In een systematisch literatuuroverzicht werd vastgesteld dat de prevalentie van obstipatie bij kinderen (defecatie <3 maal/week) in de algemene populatie uiteen loopt van 0,7-2 ...

Lees artikel


Het prikkelbaredarmsyndroom: is er een plaats voor medicamenteuze therapie?

  Het prikkelbaredarmsyndroom ofwel 'irritable bowel syndrome' (IBS) komt veel voor en stelt zowel huisartsen als patiënten nogal eens voor een lastige opgave. De eerste omschrijvingen van het klachtenbeeld dateren al van halverwege de negenti ...

Lees artikel


Laxantiagebruik door ouderen in de alledaagse praktijk

Indeling laxantiaToepassing van laxantiaLaxantia bij obstipatieContra-indicaties en voorzorgenToxiciteit en bijwerkingen van laxantiaHet laxantiagebruik in het ziekenhuisSamenvatting en conclusieLiteratuur Trefwoorden: oudere patiƫnten, obstipati ...

Lees artikel


Orale remedia laxantes

Defecatie en obstipatieLaxerende stoffenStoffen die voornamelijk fysisch werkenFarmacologisch actieve stoffenBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesOverzichtstabel 'Laxerende farmaca (orale toepassing)' Trefwoorden: laxantia, obstipatie, bijwerki ...

Lees artikel