Jaaroverzicht

Artikelen gefilterd op tag "jaaroverzicht"

Van jaaroverzicht hebben we de volgende artikelen in onze database:


Wat heeft 2008 ons gebracht?

  In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie in 2008 besproken voor zover deze nog niet zijn gepubliceerd in het G ...

Lees artikel


Wat heeft 2007 ons gebracht?

  In 2007 zijn er minder nieuwe geneesmiddelen geregistreerd met een nieuw werkzaam bestanddeel (NCE). In Nederland zijn er drie nieuwe NCE’s geregistreerd. Bij de European Medicines Agency (EMEA) zijn 133 nieuwe geneesmiddelen geregistreerd, ...

Lees artikel


Wat heeft 2005 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  Ontwikkelingen. Rectaal toegediend diazepam is de eerstekeuzebehandeling van convulsies bij kinderen. Geschat wordt dat het middel werkzaam is bij zo'n 60-80% van de patiënten. Er is een risico van recidief van de convulsie en bovendien is e ...

Lees artikel


Wat heeft 2002 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  Ontwikkelingen. In een onderzoek bij 383 patiënten bij wie zich voor het eerst verschijnselen van demyelinisatie voordeden en bij wie er meerdere MRI-afwijkingen waren, werd de werkzaamheid van interferon ß -1a vergeleken met placebo.1  Alle ...

Lees artikel


Wat heeft 2000 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en de belangrijke ontwikkelingen in de farmacotherapie, alsmede de belangrijkste bijwerkingen van geneesmiddelen in 2000 besproken. Waar dit van toepas ...

Lees artikel


Wat heeft 1999 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, variaties en bijwerkingen

  In Europa kunnen geneesmiddelen op drie wijzen worden geregistreerd. Ten eerste via de centrale, Europese procedure (EMEA) waarmee het middel in alle landen van de Europese Unie wordt geregistreerd. Ten tweede via de 'mutual recognition'-pro ...

Lees artikel