Intermediate metabolizer

Artikelen gefilterd op tag "intermediate metabolizer"

Van intermediate metabolizer hebben we de volgende artikelen in onze database:


CYP2C19-genotypering bij clopidogrel na percutane coronaire interventie (PCI)

Bij patiënten met een niet- of verminderd actief CYP2C19-enzym geeft behandeling met ticagrelor of prasugrel tot 12 maanden na stentplaatsing geen significante reductie van het totaal aantal gevallen van cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, ...

In het kort Lees artikel