Interacties

Artikelen gefilterd op tag "interacties"

Van interacties hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddeleninteracties met CYP-enzymen

Cytochroom-P450-enzymen (CYP-enzymen) zijn betrokken bij het metabolisme van veel geneesmiddelen. Omdat de activiteit van CYP-enzymen geremd of gestimuleerd kan worden door andere geneesmiddelen, zijn veel interacties mogelijk. Veel van deze inte ...

In het kort Lees artikel


Interacties met kruidengeneesmiddelen*

  Uit kruiden bereide geneesmiddelen, in dit artikel kruidengeneesmiddelen ofwel fytotherapeutica genoemd, bevatten als werkzame bestanddelen uitsluitend bewerkte of onbewerkte (delen van) planten, plantenmaterialen of combinaties daarvan.1 He ...

Lees artikel


Erytropoëtische groeifactoren

  Anemie bij chronische nierziekten ontstaat onder meer door afname van de productie van endogeen erytropoëtine, de fysiologische erytropoëtische groeifactor. Behandeling hiervan geschiedt met extern toegediende erytropoëtische groeifactoren e ...

Lees artikel


Monoklonale antilichamen

  De laatste jaren is een groeiend aantal monoklonale antilichamen beschikbaar gekomen. Zo worden bijvoorbeeld recent de monoklonale antilichamen bevacizumab (weliswaar 'off-label') en ranibizumab toegepast bij de behandeling van neovasculaire ...

Lees artikel


Antipsychotica. II. Bijwerkingen, interacties en plaatsbepaling

In het vorige nummer van het Geneesmiddelenbulletin is aandacht besteed aan het klinisch beeld van schizofrenie, farmacologie en de werkzaamheid van klassieke en atypische antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie (Gebu 2003; 37: 93-100) ...

Lees artikel


Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen

Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen binnen een zeker tijds ...

Lees artikel


Antidepressiva bij depressie: een kritische beschouwing

In Gebu 1995; 29: 103-108 is voor het laatst aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van depressie. Toen werd geconcludeerd dat bij de behandeling van een vitale depressie, en zeker wanneer deze gepaard gaat met melancholische of p ...

Lees artikel


Interacties met cumarine-anticoagulantia / De behandeling van pediculosis capitis

Interacties met cumarine-anticoagulantiaOverzichtstabel Trefwoorden: cumarine-anticoagulantia, interacties De behandeling van pediculosis capitisInleidingDiagnostiekBehandelingBijwerkingenVoorzorgenHoudbaarheidSamenvatting Trefwoorden: pediculosi ...

Lees artikel


IJzer

InleidingIJzertekort Uitingen van ijzertekortIJzertherapieWel of geen ijzertherapieKeuze van het ijzerpreparaatTabel 'IJzerpreparaten voor oraal gebruik' Trefwoorden: ijzertekort, symptomen, ijzerpreparaten, interacties, intoxicatie

Lees artikel


Alcohol bij geneesmiddelen - geneesmiddelen bij alcohol / Nogmaals: corticosteroïden ter inhalatie

InleidingGeneesmiddelen die de afbraak verstorenGeneesmiddelen met remmende werking op het czsGeneesmiddelen met stimulerende werking op het czsAnalgeticaAnticoagulantia (cumarinederivaten)Bloedsuikerverlagende geneesmiddelenOverige geneesmiddele ...

Lees artikel