Influenzavaccinatie

Artikelen gefilterd op tag "influenzavaccinatie"

Van influenzavaccinatie hebben we de volgende artikelen in onze database:


Update: voorkomt HPV-vaccinatie cervixcarcinoom?

Samenvatting In een eerder in het Ge-Bu verschenen artikel werd geconcludeerd dat er nog te weinig onderzoek was gepubliceerd om de vraag te beantwoorden of vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) beschermt tegen cervixcarcinoom. Eind 2 ...

In het kort Lees artikel


Terugblik op het artikel over influenzavaccinatie in het Geneesmiddelenbulletin

Het artikel over de werkzaamheid van influenzavaccinatie in het recente oktobernummer (Gebu 2011; 45: 109-117) heeft aanleiding gegeven tot veel artikelen, ingezonden brieven, interviews en reacties in de media. Op het redactiebureau van het Gene ...

Lees artikel


Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie

Adviezen over influenzavaccinatie zijn onder meer gebaseerd op de resultaten van observationeel onderzoek. Observationeel onderzoek geeft een risico op vertekening van de resultaten door bias (vertekening of systematische fout) of confounding (ve ...

Lees artikel


Vaccins 1971 (1) influenza

InleidingVirus en vaccinInfluenzavirus vaccinsInfluenzavaccins met geïnactiveerd virusKeuze van het vaccinBijwerkingenIndicatiesContra-indicadiesOverzichtstabel 'Influenzavirus vaccins (geïnactiveerd virus)'Literatuur Trefwoorden: influenza, infl ...

Lees artikel