Tags

Tag: influenza


Infecties bij reizigers II. Immunisaties

In dit tweede artikel over infecties bij reizigers wordt eerst kort aandacht besteed aan de reiziger en de indicatie voor immunisatie. Daarna komt niet-specifieke reizigersimmunisatie die primair voor andere indicaties wordt toegepast (bv. in he ...

Lees artikel


Vaccins 1971 (1) influenza

Inleiding
Virus en vaccin
Influenzavirus vaccins
Influenzavaccins met geïnactiveerd virus
Keuze van het vaccin
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicadies
Overzichtstabel 'Influenzavirus vaccins (geïnactiveerd virus)'
Literatuur

Trefwoorden: influenza, infl ...

Lees artikel