Tags

Tag: immunotherapie


Maligne aandoeningen medicamenteuze behandeling en begeleiding

Inleiding
De huisarts bij de begeleiding van patiënten met maligne aandoeningen
Het opmerken van bijwerkingen
Bijwerkingen van cytostatica
Bijwerkingen die bij sommige cytostatica bekend zijn
Bijwerkingen van hormonen
Interacties met andere geneesmidde ...

Lees artikel


Desensibiliseren, niet te hooi en te gras

Inleiding
Voorwaarden voor de behandeling
Toepassingsgebied
Resultaten
Reacties bij het desensibiliseren
Contra-indicaties
Toepassing
Conclusie
Tabel 'Desensibilisatievloeistoffen'

Trefwoorden: desensibiliseren, hyposensibilisatie, immunotherapie, atopi ...

Lees artikel