Tags

Tag: hypokaliëmie


Antiaritmica

Inleiding
Indeling van de antiaritmica
Antiaritmica behorende tot groep I
Antiaritmica behorende tot groep II
Antiaritmica behorende tot groep III
Antiaritmica behorende tot groep IV
Digitalisglycosiden
Tabel 'Medicamenteuze behandeling van de verschill ...

Lees artikel


Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien / Multivitaminepreparaten in de chirurgie

Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien
Farmacologie
Klinisch gebruik
Ongewenste werkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: diuretica, urineretentie, longoedeem, kaliumdepletie, hypokaliemie

Multivitaminepreparaten in de chirurgie
Klinisch gebruik
I ...

Lees artikel


Oraal werkzame diuretica I

Carboanhydraseremmers
Thiazidediuretica en verwante stoffen
Saluretische werking
Ongewenste werkingen
Kaliumverlies
Stoornissen in de glucosestofwisseling
Andere metabole veranderingen
Hyponatriëmie
Aspecifieke bijwerkingen
Andere therapeutische bijwerkin ...

Lees artikel