Hypertensie

Artikelen gefilterd op tag "hypertensie"

Van hypertensie hebben we de volgende artikelen in onze database:


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definitiesAfweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelenSlotbeschouwing (samenvatting)Literatuur Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten Corre ...

Lees artikel


Minoxidil bij hypertensie / Invloed van roken op de werking van geneesmiddelen

Minoxidil bij hypertensieInleidingWerkingswijzeFarmacokinetiekToepassingDoseringBijwerkingenContra-indicaties, voorzorgenConclusieLiteratuur Trefwoorden: Minoxidil®, hypertensie, 'directe' vaatverwijders Invloed van roken op de werking van genees ...

Lees artikel


Enalapril

InleidingRecente ontwikkelingen met betrekking tot ACE-remmingACE-remming en het RAASEnalaprilConclusie en plaatsbepalingLiteratuur Trefwoorden: enalapril, ACE-remmer, hypertensie, renovasculaire hypertensie, nierparenchymafwijkingen, decompensat ...

Lees artikel


Antiaritmica

InleidingIndeling van de antiaritmicaAntiaritmica behorende tot groep IAntiaritmica behorende tot groep IIAntiaritmica behorende tot groep IIIAntiaritmica behorende tot groep IVDigitalisglycosidenTabel 'Medicamenteuze behandeling van de verschill ...

Lees artikel


Diuretica: basisprincipes van de werking en toepassing

WerkingsprincipesIndicatiesBelangrijkste bijwerkingen en interactiesConclusie, aanbevelingenTabel 'Diuretica: combinatiepreparaten'Tabel 'Diuretica: vormen en dosering' Trefwoorden: diuretica, oedeem, decompensatio cordis, levercirrose met ascite ...

Lees artikel


Plaatsbepaling van labetalol bij hypertensie

InleidingFarmacokinetiekErvaringen in de praktijkBijwerkingenVoorzorgenToepassing en doseringConclusiePlaatsbepalingLiteratuur Trefwoorden: hypertensie, labetalol, antihypertensivum

Lees artikel


Plaatsbepaling van prazosine bij hypertensie

InleidingFarmacokinetiekErvaringen in de praktijkBijwerkingenVoorzorgenToepassing en doseringConclusie en plaatsbepaling Trefwoorden: prazosine, hypertensie

Lees artikel


Bètablokkerende stoffen bij hypertensie

InleidingWerkingspatroonDe toepassing van bètablokkerende stoffenBijwerkingenInteractiesContra-indicaties, restrictiesConclusieTabel 'Bètablokkers bij hypertensie' Trefwoorden: hypertensie, bètablokker, dieet, diureticum, angina pectoris, hartari ...

Lees artikel


Hormonale anticonceptie invloed op hart en bloedvaten

De risico'sInvloed van de samenstelling van de pilRichtlijnen voor het gebruikOverwegingenWanneer de pilLiteratuurTabel 'Anticonceptiva' Trefwoorden: hormonale anticonceptie, longembolie, myocardinfarct, cerebrovasculaire aandoening, hypertensie, ...

Lees artikel


β-receptorblokkerende stoffen bij hypertensie

Inleiding'β-blokkers' en hypertensieBijwerkingenToepassing en doseringContra-indicatiesRestrictiesConclusieTabel 'β-blokkers' Trefwoorden: β-blokker, hypertensie, angina pectoris, propranolol, practolol, bijwerkingen

Lees artikel


Tweemaal herwaardering

Waarom nog reserpine?Reserpine en hypertensieWaarom dan reserpine?De bekende bijwerkingen van reserpineReserpine en mammacarcinoomReserpine vandaagWanneer reserpine?Overzicht van preparaten die rauwolfia-alkaloïden bevatten Trefwoorden: reserpine ...

Lees artikel


Antihypertensiva (2)

MethyldopaClonidineGuanidinederivatenHydralazinegroepB-sympathicolytica Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, medicamentkeuze

Lees artikel