Hypertensie

Artikelen gefilterd op tag "hypertensie"

Van hypertensie hebben we de volgende artikelen in onze database:


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definities
Afweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelen
Slotbeschouwing (samenvatting)
Literatuur

Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten

Corre ...

Lees artikel


Minoxidil bij hypertensie / Invloed van roken op de werking van geneesmiddelen

Minoxidil bij hypertensie
Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Toepassing
Dosering
Bijwerkingen
Contra-indicaties, voorzorgen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: Minoxidil®, hypertensie, 'directe' vaatverwijders

Invloed van roken op de werking van genees ...

Lees artikel


Enalapril

Inleiding
Recente ontwikkelingen met betrekking tot ACE-remming
ACE-remming en het RAAS
Enalapril
Conclusie en plaatsbepaling
Literatuur

Trefwoorden: enalapril, ACE-remmer, hypertensie, renovasculaire hypertensie, nierparenchymafwijkingen, decompensat ...

Lees artikel


Antiaritmica

Inleiding
Indeling van de antiaritmica
Antiaritmica behorende tot groep I
Antiaritmica behorende tot groep II
Antiaritmica behorende tot groep III
Antiaritmica behorende tot groep IV
Digitalisglycosiden
Tabel 'Medicamenteuze behandeling van de verschill ...

Lees artikel


Diuretica: basisprincipes van de werking en toepassing

Werkingsprincipes
Indicaties
Belangrijkste bijwerkingen en interacties
Conclusie, aanbevelingen
Tabel 'Diuretica: combinatiepreparaten'
Tabel 'Diuretica: vormen en dosering'

Trefwoorden: diuretica, oedeem, decompensatio cordis, levercirrose met ascite ...

Lees artikel


Plaatsbepaling van labetalol bij hypertensie

Inleiding
Farmacokinetiek
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen
Voorzorgen
Toepassing en dosering
Conclusie
Plaatsbepaling
Literatuur

Trefwoorden: hypertensie, labetalol, antihypertensivum

Lees artikel


Plaatsbepaling van prazosine bij hypertensie

Inleiding
Farmacokinetiek
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen
Voorzorgen
Toepassing en dosering
Conclusie en plaatsbepaling

Trefwoorden: prazosine, hypertensie

Lees artikel


Bètablokkerende stoffen bij hypertensie

Inleiding
Werkingspatroon
De toepassing van bètablokkerende stoffen
Bijwerkingen
Interacties
Contra-indicaties, restricties
Conclusie
Tabel 'Bètablokkers bij hypertensie'

Trefwoorden: hypertensie, bètablokker, dieet, diureticum, angina pectoris, hartari ...

Lees artikel


Hormonale anticonceptie invloed op hart en bloedvaten

De risico's
Invloed van de samenstelling van de pil
Richtlijnen voor het gebruik
Overwegingen
Wanneer de pil
Literatuur
Tabel 'Anticonceptiva'

Trefwoorden: hormonale anticonceptie, longembolie, myocardinfarct, cerebrovasculaire aandoening, hypertensie, ...

Lees artikel


β-receptorblokkerende stoffen bij hypertensie

Inleiding
'β-blokkers' en hypertensie
Bijwerkingen
Toepassing en dosering
Contra-indicaties
Restricties
Conclusie
Tabel 'β-blokkers'

Trefwoorden: β-blokker, hypertensie, angina pectoris, propranolol, practolol, bijwerkingen

Lees artikel


Tweemaal herwaardering

Waarom nog reserpine?
Reserpine en hypertensie
Waarom dan reserpine?
De bekende bijwerkingen van reserpine
Reserpine en mammacarcinoom
Reserpine vandaag
Wanneer reserpine?
Overzicht van preparaten die rauwolfia-alkaloïden bevatten

Trefwoorden: reserpine ...

Lees artikel


Antihypertensiva (2)

Methyldopa
Clonidine
Guanidinederivaten
Hydralazinegroep
B-sympathicolytica

Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, medicamentkeuze

Lees artikel