Haloperidol

Artikelen gefilterd op tag "haloperidol"

Van haloperidol hebben we de volgende artikelen in onze database:


Levomepromazine in de palliatieve setting

Levomepromazine wordt sinds begin 2022 vergoed voor gebruik bij palliatieve sedatie en bij misselijkheid en braken in de palliatieve setting. Ondanks het ontbreken van voldoende bewijs voor de effectiviteit is levomepromazine op basis van ervarin ...

In het kort Lees artikel


Geen plaats voor antipsychotica bij delier in het ziekenhuis?

Decennia lang worden bij de behandeling van een delier antipsychotica ingezet, waaronder het enige hiervoor in Nederland geregistreerde haloperidol. Voor deze handelswijze blijkt echter opnieuw nauwelijks of geen wetenschappelijk bewijs te bestaa ...

In het kort Lees artikel


Delier bij terminale patiƫnten

Bij terminale patiënten is het optreden van een delier geen uitzondering. Als niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende helpen, lijkt het logisch over te gaan tot een behandeling met antipsychotica zoals haloperidol en risperidon. Recent onderz ...

In het kort Lees artikel


Overleving IC-patiƫnten met delierrisico

Delier is een ernstig ziektebeeld met verhoogd risico op overlijden. Het komt veel voor bij patiënten die opgenomen zijn op de intensive care (IC). Een delier dient bij deze al kwetsbare patiënten zoveel mogelijk te worden voorkomen. Naast bestri ...

In het kort Lees artikel