Geneesmiddelen

Artikelen gefilterd op tag "geneesmiddelen"

Van geneesmiddelen hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddeleninteracties met CYP-enzymen

Cytochroom-P450-enzymen (CYP-enzymen) zijn betrokken bij het metabolisme van veel geneesmiddelen. Omdat de activiteit van CYP-enzymen geremd of gestimuleerd kan worden door andere geneesmiddelen, zijn veel interacties mogelijk. Veel van deze inte ...

In het kort Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid

In Gebu 2003; 37: 77-81 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan duizeligheid en geneesmiddelen bij ouderen. Toen is specifiek de relatie tussen duizeligheid en vallen aan de orde gekomen. Duizeligheid is één van de meest ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde perifere neuropathie

Een perifere neuropathie is een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of anesthesie in de extremiteiten of delen daarvan en in ernstiger gevallen tot beperkingen ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en QT-intervalverlenging*

In Gebu 2002; 36: 27-32 is voor de laatste maal aandacht besteed aan geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. Destijds werd aangegeven dat met name anti-aritmica deze bijwerking kunnen geven. In de afgelopen jaren zijn ook andere gene ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aandoeningen in de tandheelkunde

Het is ruim tien jaar geleden dat in het Geneesmiddelenbulletin voor het laatst aandacht is besteed aan de behandeling van aandoeningen van de mond, het gebit en de kaak (Gebu 2001; 35: 119-126). Dit noopt tot een overzicht van de huidige stand v ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde fotodermatosen

Blootstelling van de huid aan zonlicht heeft positieve invloeden op onder meer de vitamine D-synthese, maar kan ook leiden tot huidkanker, actinische keratosen en andere nadelige effecten.1 2 Blootstelling aan ultraviolette straling leidt tot ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aandoeningen van mond, gebit en kaak

In Gebu 1978; 12: 16-22 is voor de laatste keer aandacht geschonken aan geneesmiddelen en de mond. Sindsdien is op het terrein van de tandheelkunde het aantal therapeutische mogelijkheden toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de ontwikkeling e ...

Lees artikel


Het innemen van geneesmiddelen in relatie tot de maaltijd / Invloed van alcohol op de werking van geneesmiddelen

Het innemen van geneesmiddelen in relatie tot de maaltijdDe resorptie van geneesmiddelenInvloed van voedselInvloed van waterLichaamshouding van de patiëntTijdstip van innemen in relatie tot de maaltijdEnkele praktische adviezen voor het innemen v ...

Lees artikel


Beter dan krabben? / Tweemaal geneesmiddelen-icterus

Beter dan krabben?InleidingMedicatie bij pruritusFarmacotherapie bij uitgebreide jeukFarmacotherapie bij plaatselijke jeukAdvies Trefwoorden: jeuk, uitgebreide jeuk, plaatselijke jeuk, geneesmiddelen Tweemaal geneesmiddelen-icterus Trefwoorden: i ...

Lees artikel


Alcohol bij geneesmiddelen - geneesmiddelen bij alcohol / Nogmaals: corticosteroïden ter inhalatie

InleidingGeneesmiddelen die de afbraak verstorenGeneesmiddelen met remmende werking op het czsGeneesmiddelen met stimulerende werking op het czsAnalgeticaAnticoagulantia (cumarinederivaten)Bloedsuikerverlagende geneesmiddelenOverige geneesmiddele ...

Lees artikel


Geneesmiddelen laat in de zwangerschap

InleidingAntibiotica en chemotherapeuticaAnalgeticaPsychofarmacaDiuretica, antihypertensivaHoestmiddelenGeneesmiddelen bij hormonale stoornissenAnticoagulantia Trefwoorden: zwangerschap, geneesmiddelen, foetus, antibiotica, analgetica, psychofarmaca

Lees artikel


Oestrogenen rond de menopauze

De processen die plaatsvinden rond de menopauzeVerschijnselenTherapie met oestrogenenIndicatiesGeneesmiddelenAndere therapieën; aanvullende maatregelenContra-indicaties bij oestrogeen therapieConclusie en samenvatting Trefwoorden: oestrogenen, me ...

Lees artikel


Geneesmiddelen, chromosomen, nageslacht

InleidingWijze van onderzoekBevindingen bij het onderzoekWat betekent dit alles?Literatuur Trefwoorden: geneesmiddelen, chromosoomafwijkingen, congenitale misvorming, thalidomide, LSD

Lees artikel