Endocarditis

Artikelen gefilterd op tag "endocarditis"

Van endocarditis hebben we de volgende artikelen in onze database:


Preventie bacteriële endocarditis

Herziening van de richtlijnen voor endocarditisprofylaxe door de Nederlandse Hartstichting
Inleiding
Indicaties
Opmerkingen
Ingrepen en medicatie
Infecties
Opmerkingen
Patiëntenkaartje

Trefwoorden: endocarditis, bacterieel; antibiotica, preventie van ba ...

Lees artikel


Cefalosporinen, een herwaardering

Inleiding
Classificatie
Farmacokinetiek
Bijwerkingen
Klinische bruikbaarheid van cefalosporinen
Conclusie
Tabel 'Beschikbare cefalosporinen'
Tabel 'Minimum remmende concentraties (mrc) van cefalosporinen in mg/l

Trefwoorden: cefalosporinen, antibiotica, ...

Lees artikel


Antimicrobiële therapie V

Duur van de behandeling
Richtlijnen
Duur van de behandeling bij enkele infecties
Acute infecties van de bovenste luchtwegen
Longinfecties
Infecties van de urinewegen
Infecties van het maagdarmkanaal
Venerische infecties
Endocarditis
Acute bacteriële menin ...

Lees artikel