Diuretica

Artikelen gefilterd op tag "diuretica"

Van diuretica hebben we de volgende artikelen in onze database:


Primaire preventie met een polypil

Samenvatting De polypil, een combinatiepil ter voorkoming van cardiovasculaire ziekten zoals een myocardinfarct, blijkt nog geen wondermiddel. Onderzoek naar primaire preventie met een polypil bij patiënten met een laag risico op hart- en vaatzi ...

In het kort Lees artikel


Doping, een stand van zaken

Voor artsen die werkzaam zijn in de sport is het van groot belang op de hoogte te zijn van de dopingregels en voor artsen en apothekers die werkzaam zijn buiten de sport is het nuttig op de hoogte te zijn van eventuele topsporters onder hun patië ...

Lees artikel


Farmacogenetica: geneesmiddelentherapie aangepast aan het genotype van de patiënt?

Casus. Een man wordt met symptomen van wanen en hallucinaties opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De diagnose acute psychose wordt gesteld en er wordt een behandeling met thioridazine ingesteld. De dosering wordt bepaald op grond van de ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definitiesAfweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelenSlotbeschouwing (samenvatting)Literatuur Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten Corre ...

Lees artikel


Diuretica: basisprincipes van de werking en toepassing

WerkingsprincipesIndicatiesBelangrijkste bijwerkingen en interactiesConclusie, aanbevelingenTabel 'Diuretica: combinatiepreparaten'Tabel 'Diuretica: vormen en dosering' Trefwoorden: diuretica, oedeem, decompensatio cordis, levercirrose met ascite ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij leverafwijkingen

InleidingNiet medicamenteuze maatregelenGeneesmiddelen bij stoornissen in het water- en elektrolytenevenwichtGeneesmiddelen bij encefalopathieGeneesmiddelen bij jeuk door cholestaseGeneesmiddelen bij enkele vormen van chronische hepatitisGeneesmi ...

Lees artikel


Kalium uit, kalium in

Inleiding kaliumsuppletieKaliumbalansGevolgen van verstoring van de kaliumbalansPreventie/correctie van kaliumtekort Trefwoorden: kaliumsuppletie, kaliumbalans, diuretica, keto-acidose, decompensatio cordis

Lees artikel


Antihypertensiva (3)

InleidingBehandelingsbeleidDiureticaReserpineClonidineGanglionblokkerende stoffenDihydralazineFentolamineVerapamilSamenvattingOverzicht antihypertensiva voor parenterale toepassing Trefwoorden: antihypertensiva, hypertensieve crisis, hersenbloedi ...

Lees artikel


Diuretica en kaliumstofwisseling

InleidingRelatie diuretica en kaliumverliesKlinische verschijnselen van kaliumtekortRelatie plasmakalium/lichaamskaliumMaatregelen tegen kaliumtekortLiteratuur Trefwoorden: diuretica, oedeem, kaliumtekort, psychisch syndroom, spierzwakte, kaliumc ...

Lees artikel


Antihypertensiva (1)

InleidingRichtlijnen voor de indicatiestellingRichtlijnen voor de behandeling van hypertensieLiteratuur Trefwoorden: antihypertensiva, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, diuretica, Rauwolfiapreparaten

Lees artikel


Nier en dosis

Hartglucosiden, antihypertensiva, diureticaCentraalremmende farmacaLaxantiaAntimicrobiële farmacaTabel 1 "Toxische werking"Tabel 2 "Dosering"Literatuur Trefwoorden: nierfunctie, serumconcentratie, digoxine, diuretica, antihypertensiva

Lees artikel


Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien / Multivitaminepreparaten in de chirurgie

Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezienFarmacologieKlinisch gebruikOngewenste werkingenConclusieLiteratuur Trefwoorden: diuretica, urineretentie, longoedeem, kaliumdepletie, hypokaliemie Multivitaminepreparaten in de chirurgieKlinisch gebruikI ...

Lees artikel


Oraal werkzame diuretica I

CarboanhydraseremmersThiazidediuretica en verwante stoffenSaluretische werkingOngewenste werkingenKaliumverliesStoornissen in de glucosestofwisselingAndere metabole veranderingenHyponatriëmieAspecifieke bijwerkingenAndere therapeutische bijwerkin ...

Lees artikel


Etacrynezuur

EtacrynezuurFarmacologieKlinische toepassingDoseringBijwerkingenSamenvattingLiteratuur Trefwoorden: etacrynezuur, lis van Henle, diuretica, kaliumdeficiëntie, thiazidediuretica

Lees artikel