Diuretica

Artikelen gefilterd op tag "diuretica"

Van diuretica hebben we de volgende artikelen in onze database:


Doping, een stand van zaken

Voor artsen die werkzaam zijn in de sport is het van groot belang op de hoogte te zijn van de dopingregels en voor artsen en apothekers die werkzaam zijn buiten de sport is het nuttig op de hoogte te zijn van eventuele topsporters onder hun patië ...

Lees artikel


Farmacogenetica: geneesmiddelentherapie aangepast aan het genotype van de patiënt?

Terug naar boven

Casus. Een man wordt met symptomen van wanen en hallucinaties opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De diagnose acute psychose wordt gesteld en er wordt een behandeling met thioridazine ingesteld. De dosering wordt bepaa ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definities
Afweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelen
Slotbeschouwing (samenvatting)
Literatuur

Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten

Corre ...

Lees artikel


Diuretica: basisprincipes van de werking en toepassing

Werkingsprincipes
Indicaties
Belangrijkste bijwerkingen en interacties
Conclusie, aanbevelingen
Tabel 'Diuretica: combinatiepreparaten'
Tabel 'Diuretica: vormen en dosering'

Trefwoorden: diuretica, oedeem, decompensatio cordis, levercirrose met ascite ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij leverafwijkingen

Inleiding
Niet medicamenteuze maatregelen
Geneesmiddelen bij stoornissen in het water- en elektrolytenevenwicht
Geneesmiddelen bij encefalopathie
Geneesmiddelen bij jeuk door cholestase
Geneesmiddelen bij enkele vormen van chronische hepatitis
Geneesmi ...

Lees artikel


Kalium uit, kalium in

Inleiding kaliumsuppletie
Kaliumbalans
Gevolgen van verstoring van de kaliumbalans
Preventie/correctie van kaliumtekort

Trefwoorden: kaliumsuppletie, kaliumbalans, diuretica, keto-acidose, decompensatio cordis

Lees artikel


Antihypertensiva (3)

Inleiding
Behandelingsbeleid
Diuretica
Reserpine
Clonidine
Ganglionblokkerende stoffen
Dihydralazine
Fentolamine
Verapamil
Samenvatting
Overzicht antihypertensiva voor parenterale toepassing

Trefwoorden: antihypertensiva, hypertensieve crisis, hersenbloedi ...

Lees artikel


Diuretica en kaliumstofwisseling

Inleiding
Relatie diuretica en kaliumverlies
Klinische verschijnselen van kaliumtekort
Relatie plasmakalium/lichaamskalium
Maatregelen tegen kaliumtekort
Literatuur

Trefwoorden: diuretica, oedeem, kaliumtekort, psychisch syndroom, spierzwakte, kaliumc ...

Lees artikel


Antihypertensiva (1)

Inleiding
Richtlijnen voor de indicatiestelling
Richtlijnen voor de behandeling van hypertensie
Literatuur

Trefwoorden: antihypertensiva, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, diuretica, Rauwolfiapreparaten

Lees artikel


Nier en dosis

Hartglucosiden, antihypertensiva, diuretica
Centraalremmende farmaca
Laxantia
Antimicrobiële farmaca
Tabel 1 "Toxische werking"
Tabel 2 "Dosering"
Literatuur

Trefwoorden: nierfunctie, serumconcentratie, digoxine, diuretica, antihypertensiva

Lees artikel


Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien / Multivitaminepreparaten in de chirurgie

Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien
Farmacologie
Klinisch gebruik
Ongewenste werkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: diuretica, urineretentie, longoedeem, kaliumdepletie, hypokaliemie

Multivitaminepreparaten in de chirurgie
Klinisch gebruik
I ...

Lees artikel


Oraal werkzame diuretica I

Carboanhydraseremmers
Thiazidediuretica en verwante stoffen
Saluretische werking
Ongewenste werkingen
Kaliumverlies
Stoornissen in de glucosestofwisseling
Andere metabole veranderingen
Hyponatriëmie
Aspecifieke bijwerkingen
Andere therapeutische bijwerkin ...

Lees artikel


Etacrynezuur

Etacrynezuur
Farmacologie
Klinische toepassing
Dosering
Bijwerkingen
Samenvatting
Literatuur

Trefwoorden: etacrynezuur, lis van Henle, diuretica, kaliumdeficiëntie, thiazidediuretica

Lees artikel