Tags

Tag: diagnose


Medicamenteuze behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten

Terug naar boven

In Gebu 1996; 30: 16-20 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van ’Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD). Toen vormde gedragstherapie een belangrijk onderdeel ...

Lees artikel


Parasitaire infecties bij gezelschapsdieren als oorzaak van ziekten bij de mens

Protozoën als verwekker van zoönosen
Cestoden als verwekker van zoönosen
Nematoden als verwekker van zoönosen
Arthropoden van dieren als verwekker van infecties bij de mens
Samenvatting/conclusie
Overzichtstabel parasitaire zoönosen

Trefwoorden: paras ...

Lees artikel


Algemene benadering van patiënten met een acute intoxicatie

Inleiding
Klinische toxicologie is geneeskunde in noodsituaties
Wat eerst te doen
Diagnostiek
Therapie
Samenvatting en conclusie
Algemene adviezen voor de huisarts
Algemene maatregelen om resorptie van toxische stoffen tegen te gaan
Literatuur

Trefwoorde ...

Lees artikel