Tags

Tag: diabetes mellitus


Veiligheid van de thiazolidinedionderivaten pioglitazon en rosiglitazon

Met de behandeling van diabetes mellitus beoogt men de aan glucose-ontregeling gerelateerde symptomen en de morbiditeit en mortaliteit van de aan diabetes gerelateerde micro- en macroangiopathie in gunstige zin te beïnvloeden. Ook beoogt men de k ...

Lees artikel


Humaan insuline

Preparaten
Therapeutische aspecten
Keuzecriteria
Conclusie
Tabel 'Beschikbare preparaten van humane insuline'
Literatuur

Trefwoorden: humaan insuline, diabetes mellitus

Lees artikel


Biguaniden en melkzuuracidose

Inleiding
Melkzuuracidose
Melkzuuracidose en biguaniden
Vergelijking risico van de verschillende biguaniden
Is er nog een indicatie voor het gebruik van biguaniden?
Literatuur

Trefwoorden: biguaniden, melkzuuracidose, diabetes mellitus, fenformine, b ...

Lees artikel


Orale bloedsuikerverlagende stoffen

Orale diabetesbehandeling
Sulfonylureumverbindingen
Biguaniden
Cardiovasculaire complicaties
Herwaardering
Literatuur

Trefwoorden: diabetes mellitus, insuline, sulfonylureumverbindingen, biguaniden

Lees artikel