Depressie

Artikelen gefilterd op tag "depressie"

Van depressie hebben we de volgende artikelen in onze database:


Antidepressiva als slaapmedicatie?

Ondanks het ontbreken van bewijs van werkzaamheid wordt het antidepressivum mirtazapine toegepast als behandeloptie bij slaapstoornissen. Eerder besteedde het Ge-Bu hier aandacht aan. Voor zover onderzocht blijkt dit grotendeels ook op te gaan vo ...

In het kort Lees artikel


Hormonale anticonceptie geen oorzaak van depressie?

Er is weinig onderzoek gedaan naar de associatie tussen het gebruik van hormonale anticonceptie en depressie. De onderzoeken die zijn uitgevoerd hebben methodologisch veel kanttekeningen en de resultaten spreken elkaar tegen. Veel vrouwen gebruik ...

In het kort Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel


De ziekte van Parkinson. II. Behandeling van neuropsychiatrische stoornissen

Terug naar boven

 

Zoals in de bovenstaande casus is weergegeven, zijn de symptomen van comorbide neuropsychiatrische stoornissen psychose, dementie en depressie bij patiënten met de ziekte van Parkinson nogal eens moeilijk uiteen te rafelen. D ...

Lees artikel


Het voorschrijven van kalmerings- en slaapmiddelen aan druggebruikers

Inleiding
Risico's en indicatiestelling
Klachten waarbij kalmerings- en slaapmiddelen worden voorgeschreven
Keuze van een middel
Conclusie en aanbevelingen

Trefwoorden: druggebruik, slapeloosheid, angst, depressie, kalmerings- en slaapmiddelen, benzo ...

Lees artikel


Recente antidepressiva

Farmacokinetiek
Werkingsmechanisme
Klinische indicaties
Bijwerkingen, restricties en interacties
Overdosering
Graviditeit en lactatie
Toediening en dosering
Conclusie
Tabel 'Toediening, dosering en eigenschappen van de vier nieuwe antidepressiva'
Literatu ...

Lees artikel


Intoxicatie door orfenadrine

Toepassing van orfenadrine
Voorkomen van orfenadrine-intoxicatie
Pathofysiologie en symptomen
Behandeling
Conclusie

Trefwoorden: orfenadrine, ziekte van Parkinson, extrapiramidale symptomen bij neuroleptica, depressie, pijn

Lees artikel


Kalm of onaangedaan

Kalm of onaangedaan
Tranquillizer en 'tranquilliseren'
Bijwerkingen en repercussies
Indicaties, restricties en contra-indicaties
Tabel tranquillizers en pseudo-tranquillizers

Trefwoorden: tranquillizer, sedativum, angst, onrust, agressiviteit, voortd ...

Lees artikel


Antidepressiva (2)

MAO-remmers
Bijwerkingen
Tricyclische antidepressiva
Indicaties
Bijwerkingen
Contra-indicaties en voorzorgen

Trefwoorden: antidepressiva, depressie, stemmingsstoornis

Lees artikel


Antidepressiva (1)

Inleiding
Factoren bij de keuze van een antidepressivum:
De depressievorm als factor
Werkingsspectrum als factor
Ongewenste werkingen als factor
Werkingsmechanisme van antidepressiva

Trefwoorden: antidepressiva, depressie, MAO-remmers

Lees artikel


Antiparkinsonpreparaten vandaag en morgen

Geneesmiddelen die thans in gebruik zijn
Anticholinergica
Antidepressiva
Te verwachten ontwikkeling
Literatuur
Tabel

Trefwoorden: morbus Parkinson, anticholinergica, depressie, MAO-remmers, dopamine

Lees artikel