Depressie

Artikelen gefilterd op tag "depressie"

Van depressie hebben we de volgende artikelen in onze database:


Esketamine bij ernstige depressie

Samenvatting Recent is een Cochrane systematische review en meta-analyse gepubliceerd waarin de werkzaamheid en bijwerkingen van onder andere esketamine bij patiënten met (zeer) ernstige depressie zijn onderzocht. Bij deze patiënten verminderen ...

In het kort Lees artikel


Antidepressiva als slaapmedicatie?

Ondanks het ontbreken van bewijs van werkzaamheid wordt het antidepressivum mirtazapine toegepast als behandeloptie bij slaapstoornissen. Eerder besteedde het Ge-Bu hier aandacht aan. Voor zover onderzocht blijkt dit grotendeels ook op te gaan vo ...

In het kort Lees artikel


Hormonale anticonceptie geen oorzaak van depressie?

Er is weinig onderzoek gedaan naar de associatie tussen het gebruik van hormonale anticonceptie en depressie. De onderzoeken die zijn uitgevoerd hebben methodologisch veel kanttekeningen en de resultaten spreken elkaar tegen. Veel vrouwen gebruik ...

In het kort Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel


De ziekte van Parkinson. II. Behandeling van neuropsychiatrische stoornissen

Zoals in de bovenstaande casus is weergegeven, zijn de symptomen van comorbide neuropsychiatrische stoornissen psychose, dementie en depressie bij patiënten met de ziekte van Parkinson nogal eens moeilijk uiteen te rafelen. De prevalentie en inci ...

Lees artikel


Het voorschrijven van kalmerings- en slaapmiddelen aan druggebruikers

InleidingRisico's en indicatiestellingKlachten waarbij kalmerings- en slaapmiddelen worden voorgeschrevenKeuze van een middelConclusie en aanbevelingen Trefwoorden: druggebruik, slapeloosheid, angst, depressie, kalmerings- en slaapmiddelen, benzo ...

Lees artikel


Recente antidepressiva

FarmacokinetiekWerkingsmechanismeKlinische indicatiesBijwerkingen, restricties en interactiesOverdoseringGraviditeit en lactatieToediening en doseringConclusieTabel 'Toediening, dosering en eigenschappen van de vier nieuwe antidepressiva'Literatu ...

Lees artikel


Intoxicatie door orfenadrine

Toepassing van orfenadrineVoorkomen van orfenadrine-intoxicatiePathofysiologie en symptomenBehandelingConclusie Trefwoorden: orfenadrine, ziekte van Parkinson, extrapiramidale symptomen bij neuroleptica, depressie, pijn

Lees artikel


Kalm of onaangedaan

Kalm of onaangedaanTranquillizer en 'tranquilliseren'Bijwerkingen en repercussiesIndicaties, restricties en contra-indicatiesTabel tranquillizers en pseudo-tranquillizers Trefwoorden: tranquillizer, sedativum, angst, onrust, agressiviteit, voortd ...

Lees artikel


Antidepressiva (2)

MAO-remmersBijwerkingenTricyclische antidepressivaIndicatiesBijwerkingenContra-indicaties en voorzorgen Trefwoorden: antidepressiva, depressie, stemmingsstoornis

Lees artikel


Antidepressiva (1)

InleidingFactoren bij de keuze van een antidepressivum:De depressievorm als factorWerkingsspectrum als factorOngewenste werkingen als factorWerkingsmechanisme van antidepressiva Trefwoorden: antidepressiva, depressie, MAO-remmers

Lees artikel


Antiparkinsonpreparaten vandaag en morgen

Geneesmiddelen die thans in gebruik zijnAnticholinergicaAntidepressivaTe verwachten ontwikkelingLiteratuurTabel Trefwoorden: morbus Parkinson, anticholinergica, depressie, MAO-remmers, dopamine

Lees artikel