Decompensatio cordis

Artikelen gefilterd op tag "decompensatio cordis"

Van decompensatio cordis hebben we de volgende artikelen in onze database:


Nitroprussidenatrium

Inleiding
Farmacokinetiek
Werking en toepassingsmogelijkheden
Bijwerkingen, overdosering
Restricties, voorzorgen
Dosering
Samenvatting/conclusie
Literatuur

Trefwoorden: nitroprussidenatrium, verlaging bloeddruk, decompensatio cordis, acuut myocardinfarc ...

Lees artikel


Enalapril

Inleiding
Recente ontwikkelingen met betrekking tot ACE-remming
ACE-remming en het RAAS
Enalapril
Conclusie en plaatsbepaling
Literatuur

Trefwoorden: enalapril, ACE-remmer, hypertensie, renovasculaire hypertensie, nierparenchymafwijkingen, decompensat ...

Lees artikel


200 jaar digitalis (1785-1985)

Werkingsmechanisme
Indicaties
Preventieve toepassingen
Ritmestoornissen waarbij digitalis in het algemeen niet moet worden gebruikt
De belangrijkste preparaten en hun eigenschappen
Aanpassing van de dosering, bloedspiegelbepalingen
Bijwerkingen
Interact ...

Lees artikel


Antiaritmica

Inleiding
Indeling van de antiaritmica
Antiaritmica behorende tot groep I
Antiaritmica behorende tot groep II
Antiaritmica behorende tot groep III
Antiaritmica behorende tot groep IV
Digitalisglycosiden
Tabel 'Medicamenteuze behandeling van de verschill ...

Lees artikel


Diuretica: basisprincipes van de werking en toepassing

Werkingsprincipes
Indicaties
Belangrijkste bijwerkingen en interacties
Conclusie, aanbevelingen
Tabel 'Diuretica: combinatiepreparaten'
Tabel 'Diuretica: vormen en dosering'

Trefwoorden: diuretica, oedeem, decompensatio cordis, levercirrose met ascite ...

Lees artikel


Captopril

Het renine-angiotensinesysteem
Farmacologie van captopril
Ervaringen in de praktijk
Plaatsbepaling
Literatuur

Trefwoorden: captopril, antihypertensivum, decompensatio cordis

Lees artikel


Kalium uit, kalium in

Inleiding kaliumsuppletie
Kaliumbalans
Gevolgen van verstoring van de kaliumbalans
Preventie/correctie van kaliumtekort

Trefwoorden: kaliumsuppletie, kaliumbalans, diuretica, keto-acidose, decompensatio cordis

Lees artikel


Nitroprussidenatrium en diazoxide

Nitroprussidenatrium
Toepassen van nitroprussidenatrium
Diazoxide
Toepassen van diazoxide
Wanneer andere therapie?
Plaats van nitroprussidenatrium en diazoxide

Trefwoorden: nitroprussidenatrium, antihypertensivum, chirurgische ingreep, decompensatio c ...

Lees artikel


Orale anticoagulantia

Inleiding
Werkingsmechanisme
Werkingsduur
Bijwerkingen
Het omgaan met anticoagulantia
Orale anticoagulantia + andere geneesmiddelen
Indicaties
Contra-indicaties
Keuze van het preparaat

Trefwoorden: orale anticoagulantia, pre-en postoperatief gebruik, myo ...

Lees artikel


Het "vertrouwde" digitalis

Indicaties voor hartglucosiden
Keuze van het preparaat
Dosering
Contra-indicaties
Bijwerkingen
Behandeling van intoxicatie

Trefwoorden: digitalis, hartglucosiden, atriumfibrillatie, decompensatio cordis, digoxine

Lees artikel