Tags

Tag: cytostatica


Farmacogenetica: geneesmiddelentherapie aangepast aan het genotype van de patiënt?

Terug naar boven

Casus. Een man wordt met symptomen van wanen en hallucinaties opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De diagnose acute psychose wordt gesteld en er wordt een behandeling met thioridazine ingesteld. De dosering wordt bepaa ...

Lees artikel


Maligne aandoeningen medicamenteuze behandeling en begeleiding

Inleiding
De huisarts bij de begeleiding van patiënten met maligne aandoeningen
Het opmerken van bijwerkingen
Bijwerkingen van cytostatica
Bijwerkingen die bij sommige cytostatica bekend zijn
Bijwerkingen van hormonen
Interacties met andere geneesmidde ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en leverafwijkingen

Geneesmiddelen die rechtstreeks op het leverparenchym inwerken
Geneesmiddelen die langs indirecte weg op de lever inwerken
Overige geneesmiddelen en leverafwijkingen
Conclusie
Enkele overzichtsartikelen
Literatuurlijst

Trefwoorden: levercelnecrose, s ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij psoriasis

Inleiding
Geneesmiddelen bij psoriasis
Lokale behandeling
Orale en parenterale behandeling
Gecombineerde behandeling
Conclusie

Trefwoorden: psoriasis, salicylzuur, teerpreparaten, ditranol, corticosteroïden, cytostatica, combinatietherapie

Lees artikel


Vruchtbeschadiging door farmaca

Inleiding

Farmaca als oorzaak van aangeboren afwijkingen
Pathogenese van aangeboren afwijkingen
Consequenties voor de praktische farmacotherapie

Trefwoorden: farmaca, aangeboren afwijking, gedragsstoornis, cytostatica

Lees artikel


Chemotherapeutica voor de behandeling van solide maligne tumoren

Werking
Alkylerende stoffen
Antimetabolieten
Actinomycine D
Methylhydrazinederivaten
Hormonen
Bijwerkingen
Remming van de beenmergfunctie
Remming van het lymfogene- en reticulo-endotheliale systeem
Verschijnselen van de tractus digestivus
Invloed op de hui ...

Lees artikel