Tags

Tag: cushingsyndroom


Aminoglutethimide bij gemetastaseerd mammacarcinoom

Inleiding
Farmacokinetiek
Werkingswijze
Ervaring in de praktijk
Bijwerkingen, interacties en contra-indicaties
Gebruik tijdens de graviditeit
Indicaties en doseringen
Conclusie, plaatsbepaling

Trefwoorden: aminoglutethimide, mammacarcinoom, cushingsyndroom

Lees artikel


Lokale toepassing van corticosteroïden / Het combinatiepreparaat trimethoprim/sulfamethoxazol

Lokale toepassing van corticosteroïden
Werkingspatroon
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering
Richtlijnen voor de keuze
Combinaties
Het corticosteroïd
De basis
Het preparaat
Tabel 'Dermato-corticosteroïden'

Trefwoorden: corticosteroïden, resorpt ...

Lees artikel