Tags

Tag: corticosteroiden


Inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD

Astma bronchiale en chronische obstructieve longziekte (COPD) zijn beide chronische longaandoeningen. Astma wordt gekenmerkt door aanvalsgewijze  luchtwegobstructie door allergische en niet-allergische prikkels,1 bij COPD bestaat een niet volledi ...

Lees artikel


Lokale behandeling psoriasis vulgaris

Psoriasis is een chronische inflammatoire huidaandoening waarvan psoriasis vulgaris de meest voorkomende vorm is. Ofschoon elk deel van het lichaam kan zijn aangedaan, komt psoriasis met name voor op de strekzijde van de knieën en ellebogen, in d ...

Lees artikel


Behandeling van jicht

Jicht is een pijnlijke, aanvalsgewijs optredende artritis, meestal met een plotseling begin, vaak ’s nachts, met als belangrijke kenmerken een veel voorkomende typische gewrichtslokalisatie (het metatarsofalangeaal (MTP)-1-gewricht van de grote t ...

Lees artikel


Multiple sclerose I. Behandeling van exacerbaties en ziektebeloop

Terug naar boven

In 1996 is voor de laatste maal aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van multiple sclerose (MS) (Gebu 1996; 30: 1-6). Gezien de vele recente ontwikkelingen bij deze aandoening is een revisie op zijn plaats. In di ...

Lees artikel


Medicamenteuze therapie van inflammatoire darmziekten. II. Ziekte van Crohn

Terug naar boven

In het eerste deel van de medicamenteuze therapie van inflammatoire darmziekten, is in Gebu 2006; 40: 17- 24 colitis ulcerosa besproken. Nu wordt aandacht besteed aan de ziekte van Crohn. Achtereenvolgens komen aan de orde pat ...

Lees artikel


Medicamenteuze therapie van inflammatoire darmziekten. I. Colitis ulcerosa

Terug naar boven

De term inflammatoire darmziekten is een verzamelnaam voor colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Hoewel beide ziekten een ontsteking van het darmslijmvlies geven, zijn er verschillen in de aard van de ontsteking. Colitis ul ...

Lees artikel


Langzaamwerkende antireumatica

Terug naar boven

Reumatoïde artritis is een chronische polyartritis die behalve de gewrichten ook andere weefsels en organen kan treffen. Bij een deel van de patiënten treden ernstige beperkingen in het functioneren op, waardoor de ziekte tot ...

Lees artikel


De lokale behandeling van 'eczeem'

Morfologie
Behandeling
Principes van de behandeling
Specifiek werkende stoffen bij de behandeling van eczeem
De uitvoering van de behandeling
De uitvoering van de behandeling in speciale gevallen
Tabel I: Keuze van basisvormen bij de lokale behandeling ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van acne vulgaris

Inleiding
Stoffen die de verhoorningsstoornissen beïnvloeden
Stoffen die de sebumsecretie verminderen
Stoffen die het aantal Propionibacteria acnes verminderen
Stoffen met anti-inflammatoire werking
Richtlijnen
Literatuur

Trefwoorden: acne vulgaris, sa ...

Lees artikel


Dermale toepassing van corticosteroïden

De basisgegevens
Werkingsniveaus
Indicaties
Contra-indicaties
Bijwerkingen
Toedieningswijze
Richtlijnen
Tabel 'Verdeling van dermale corticosteroïden in werkingsniveaus'

Trefwoorden: corticosteroïden, werkingsniveaus, huidaandoeningen, constitutioneel e ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij CARA

Inleiding
Factoren die kunnen leiden tot bronchusobstructie
Behandeling

Trefwoorden: CARA, allergische reacties, hyperreactiviteit, cromoglycaat, corticosteroïden, inhalatiecorticosteroïden, ACTH, antihistaminica

Lees artikel


Vaste geneesmiddelencombinaties op losse schroeven

Voordelen van vaste combinaties
Nadelen van vaste combinaties
Verantwoord gebruik van vaste combinaties
Tabel 'Voorbeelden van vaste combinaties en enkele van hun componenten'

Trefwoorden: oestrogenen en progestagenen, levodopa, fenobarbital, cortic ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij leverafwijkingen

Inleiding
Niet medicamenteuze maatregelen
Geneesmiddelen bij stoornissen in het water- en elektrolytenevenwicht
Geneesmiddelen bij encefalopathie
Geneesmiddelen bij jeuk door cholestase
Geneesmiddelen bij enkele vormen van chronische hepatitis
Geneesmi ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij psoriasis

Inleiding
Geneesmiddelen bij psoriasis
Lokale behandeling
Orale en parenterale behandeling
Gecombineerde behandeling
Conclusie

Trefwoorden: psoriasis, salicylzuur, teerpreparaten, ditranol, corticosteroïden, cytostatica, combinatietherapie

Lees artikel


Bijwerkingen en kinderen / '3 dd'

Bijwerkingen en kinderen
Opneming en verdeling in het lichaam
Metabolisme en eliminatie
Orgaanfuncties
Ontwikkelingsprocessen
Conclusies

Trefwoorden: bijwerkingen en kinderen, corticosteroïden, salicylaten, antibiotica, sympathicomimetica, anticholine ...

Lees artikel


Overbodige farmacotherapie / Orale spasmolytica voor het maagdarmkanaal

Overbodige farmacotherapie

Trefwoorden: overbodig toegediende geneesmiddelen, schijnbehoefte, slaapmiddelen, pijnstillers, antibiotica, corticosteroïden

Orale spasmolytica voor het maagdarmkanaal
Orale spasmolytica: zijn ze werkzaam?
Indicaties
Bijw ...

Lees artikel


Corticosteroïden bij shock / Wegwerken van bijwerkingen

Behandeling van shock
Waarom corticosteroïden?
Keuze van het corticosteroïd
Samenvatting

Trefwoorden: corticosteroïden, shock, septische shock

Wegwerken van bijwerkingen

Trefwoorden: bijwerkingen, amfetamines, anabole androgene steroïden

Lees artikel


Lokale toepassing van corticosteroïden / Het combinatiepreparaat trimethoprim/sulfamethoxazol

Lokale toepassing van corticosteroïden
Werkingspatroon
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering
Richtlijnen voor de keuze
Combinaties
Het corticosteroïd
De basis
Het preparaat
Tabel 'Dermato-corticosteroïden'

Trefwoorden: corticosteroïden, resorpt ...

Lees artikel


Percutane resorptie van fluorcorticosteroïden / De 'inerte' hulpstof / L-dopa in de praktijk

Percutane resorptie van fluorcoticosteroïden

Trefwoorden: corticosteroïden, percutane resorptie, bijwerkingen

De 'inerte' hulpstof

Trefwoorden: hulpstof, werkzame stof, intoxicatie

L-dopa in de praktijk

Trefwoorden: L-dopa, vegetatieve bijwerking ...

Lees artikel


ACTH thans

Geëxtraheerd corticotrofine
Synthetische preparaten met adrenocorticotrope werking
Corticotrofine of tetracosactide?
Corticotrofine of corticosteroiden?
Indicaties voor corticotrofinepreparaten
Contra-indicaties en bijwerkingen
Bijwerkingen
Conclusie
Cor ...

Lees artikel


Ophthalmologische complicaties van corticosteroid-behandeling / Zwanezang der flavonoiden

Herpes-infecties
Bacteriële- en schimmelinfecties
Cataract
Glaucoom
Conclusie
Literatuur
Overige literatuur

Trefwoorden: corticosteroiden, herpes simplex, herpes corneae, herpes zoster, cataract, oogdruk

Zwanezang der flavonoiden
Conclusie
Literatuur

Tre ...

Lees artikel


Corticosteroidpreparaten voor uitwendig gebruik bij de behandeling van dermatologische afwijkingen

Corticosteroidpreparaten voor uitwendig gebruik bij de behandeling van dermatologische afwijkingen
Gebruik bij huidinfecties
Corticosteroïden bevattende preparaten
Toepassing onder afsluitend verband
Aanvaardbare indicaties voor dermatologisch gebrui ...

Lees artikel