Tags

Tag: cor pulmonale


Nitroprussidenatrium

Inleiding
Farmacokinetiek
Werking en toepassingsmogelijkheden
Bijwerkingen, overdosering
Restricties, voorzorgen
Dosering
Samenvatting/conclusie
Literatuur

Trefwoorden: nitroprussidenatrium, verlaging bloeddruk, decompensatio cordis, acuut myocardinfarc ...

Lees artikel