Tags

Tag: combinatiepreparaat


Het combineren van geneesmiddelen

Mogelijkheid van onderlinge beïnvloeding
Valkuilen bij het combineren
Verantwoord combineren
Risico's van het combineren
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: geneesmiddelencombinaties, risico's, combinatiepreparaat, bijwerking

Lees artikel