Tags

Tag: chemotherapie


Palliatieve behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom

Terug naar boven

 

Mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. In 2007 werd bij 12.843 vrouwen en 87 mannen mammacarcinoom vastgesteld. De vooruitzichten voor deze patiënten zijn gedurende de afgelopen decennia verbeter ...

Lees artikel


Maligne aandoeningen medicamenteuze behandeling en begeleiding

Inleiding
De huisarts bij de begeleiding van patiënten met maligne aandoeningen
Het opmerken van bijwerkingen
Bijwerkingen van cytostatica
Bijwerkingen die bij sommige cytostatica bekend zijn
Bijwerkingen van hormonen
Interacties met andere geneesmidde ...

Lees artikel


Moderne farmacotherapie bij tuberculose

Inleiding
Combinatietherapie
Het doseren
Duur van de behandeling
Tabel 'Tuberculostatica'

Trefwoorden: tuberculose, chemotherapie, resistentie

Lees artikel


Chemotherapeutica voor de behandeling van solide maligne tumoren

Werking
Alkylerende stoffen
Antimetabolieten
Actinomycine D
Methylhydrazinederivaten
Hormonen
Bijwerkingen
Remming van de beenmergfunctie
Remming van het lymfogene- en reticulo-endotheliale systeem
Verschijnselen van de tractus digestivus
Invloed op de hui ...

Lees artikel