Cbg

Artikelen gefilterd op tag "cbg"

Van cbg hebben we de volgende artikelen in onze database:


Te mijden geneesmiddelen I. Cardiovasculaire geneesmiddelen

In Europa hoeven fabrikanten voor de registratie van een nieuw geneesmiddel niet aan te tonen dat het beter werkt of veiliger is dan de al op de markt toegelaten geneesmiddelen met eenzelfde toepassing. Bij fase III-onderzoek wordt de werkzaamhei ...

Lees artikel


De bijsluiter

De Geneesmiddelenwet schrijft voor dat de verpakking van een geneesmiddel moet zijn voorzien van een bijsluiter.1 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) benoemt het doel van de bijsluiter: ‘om het verantwoord gebruik van geneesmidde ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en bijwerkingen

Op het moment dat geneesmiddelen op de markt worden toegelaten, moet de werkzaamheid zijn aangetoond en zijn naar de mening van de registratieautoriteiten de aard en de frequentie van bijwerkingen acceptabel en beheersbaar.1 Op dat moment is echt ...

Lees artikel