Calciumantagonisten

Artikelen gefilterd op tag "calciumantagonisten"

Van calciumantagonisten hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddelengeïnduceerde gingivazwelling*

Terug naar boven

In Gebu 2001; 35: 133-137 werd voor het laatst uitgebreid aandacht besteed aan orale bijwerkingen van geneesmiddelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van door geneesmiddelen veroorzaakte zwelling van het tandvlees o ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van stabiele angina pectoris

In Gebu 1987; 21: 17-22 is voor de laatste keer aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van angina pectoris. Sindsdien zijn nieuwe geneesmiddelen in de handel gebracht en zijn er diverse onderzoeken gepubliceerd. Een nieuw overzicht is ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Terug naar boven

Sinds de publicatie van Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar kom ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definities
Afweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelen
Slotbeschouwing (samenvatting)
Literatuur

Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten

Corre ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van angina pectoris

Inleiding
Pathofysiologie en oorzaken van angina pectoris
Medicamenteuze behandeling
Bijwerkingen en contra-indicaties
Samenvatting en conclusie
Tabel 1 'Invloed van β-blokkerende stoffen, nitraten en calciumantagonisten op het zuurstofverbruik en de ...

Lees artikel


Calciumantagonisten

Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Toepassing
Dosering
Bijwerkingen
Contra-indicaties, interacties en voorzorgen
Samenvatting/conclusie
Tabel I 'Samenvatting van de gegevens over dosering en farmacokinetiek'
Tabel II 'Toepassingen van nifedipine, ver ...

Lees artikel