Calciumantagonisten

Artikelen gefilterd op tag "calciumantagonisten"

Van calciumantagonisten hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddelengeïnduceerde gingivazwelling*

In Gebu 2001; 35: 133-137 werd voor het laatst uitgebreid aandacht besteed aan orale bijwerkingen van geneesmiddelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van door geneesmiddelen veroorzaakte zwelling van het tandvlees ofwel gingivazwel ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van stabiele angina pectoris

In Gebu 1987; 21: 17-22 is voor de laatste keer aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van angina pectoris. Sindsdien zijn nieuwe geneesmiddelen in de handel gebracht en zijn er diverse onderzoeken gepubliceerd. Een nieuw overzicht is ...

Lees artikel


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Sinds de publicatie van Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar komen van nieuwe en ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definitiesAfweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelenSlotbeschouwing (samenvatting)Literatuur Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten Corre ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van angina pectoris

InleidingPathofysiologie en oorzaken van angina pectorisMedicamenteuze behandelingBijwerkingen en contra-indicatiesSamenvatting en conclusieTabel 1 'Invloed van β-blokkerende stoffen, nitraten en calciumantagonisten op het zuurstofverbruik en de ...

Lees artikel


Calciumantagonisten

InleidingWerkingswijzeFarmacokinetiekToepassingDoseringBijwerkingenContra-indicaties, interacties en voorzorgenSamenvatting/conclusieTabel I 'Samenvatting van de gegevens over dosering en farmacokinetiek'Tabel II 'Toepassingen van nifedipine, ver ...

Lees artikel