Bijwerkingen

Artikelen gefilterd op tag "bijwerkingen"

Van bijwerkingen hebben we de volgende artikelen in onze database:


Nieuw registratiebeleid voor diabetesmiddelen

Samenvatting Het orale bloedglucoseverlagende middel rosiglitazon kent een woelige geschiedenis. Na registratie bleek het risico op myocardinfarct bij rosiglitazon groter dan bij andere orale bloedglucoseverlagende middelen. Dit was een aanleidi ...

In het kort Lees artikel


Amisulpride: een nieuw leven bij schizofrenie?

Er zijn verschillende studies gedaan naar de effectiviteit en bijwerkingen van amisulpride bij patiënten met schizofrenie en deze onderzoeken werden in verschillende (netwerk) meta-analyses ingesloten. Hieruit blijkt dat amisulpride de kenmerkend ...

In het kort Lees artikel


Bijwerkingen van vaccins signaleren

Vaccins worden toegediend aan gezonde mensen om ziekte te voorkomen. Daarom is er een extra kritische houding ten aanzien van mogelijke bijwerkingen. Door de onvermijdelijk relatief beperkte omvang en duur van pre-registratieonderzoek van vaccins ...

In het kort Lees artikel


Te mijden geneesmiddelen II

* Dit artikel is een bewerking van ‘Towards better patient care: drugs to avoid in 2018’ dat verscheen in ons Franse zusterblad Prescrire International 2018; 27 (192): 107.1-107.9. Ons Franse zusterblad zet jaarlijks alle te mijden geneesmiddele ...

In het kort Lees artikel


Geneesmiddelen en bijwerkingen

Op het moment dat geneesmiddelen op de markt worden toegelaten, moet de werkzaamheid zijn aangetoond en zijn naar de mening van de registratieautoriteiten de aard en de frequentie van bijwerkingen acceptabel en beheersbaar.1 Op dat moment is echt ...

Lees artikel


Wat heeft 2016 ons gebracht?

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de Redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie van 2016 besproken, voor zover deze nog niet eerder zijn besproken in he ...

Lees artikel


Sterilisatie met Essure®

Middel en registratie. Bij de hysteroscopische sterilisatieprocedure wordt een flexibel implantaat, Essure®, een ’veertje’ bestaande uit een legering van nikkel en titanium met een omhulsel van polyethyleentereftalaat, zonder narcose via de cervi ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid

In Gebu 2003; 37: 77-81 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan duizeligheid en geneesmiddelen bij ouderen. Toen is specifiek de relatie tussen duizeligheid en vallen aan de orde gekomen. Duizeligheid is één van de meest ...

Lees artikel


Wat heeft 2014 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

Vanaf 1 januari 2014 tot eind november 2014 waren er bij de Europese registratieautoriteit European Medicines Agency (EMA) 95 nieuwe geneesmiddelen geregistreerd. Van deze 95 ’nieuwe’ geneesmiddelen bestaat een deel uit combinatiepreparaten van a ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en QT-intervalverlenging*

In Gebu 2002; 36: 27-32 is voor de laatste maal aandacht besteed aan geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. Destijds werd aangegeven dat met name anti-aritmica deze bijwerking kunnen geven. In de afgelopen jaren zijn ook andere gene ...

Lees artikel


Antipsychotica bij probleemgedrag bij dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bij patiënten met dementie komt vaak probleemgedrag, zoals agitatie, agressie, wanen en hallucinaties, voor. Uit een Nederlands dwarsdoorsnede-onderzoek bij ruim 1.300 patiënten met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen bleek dat meer dan 80 ...

Lees artikel


Wat heeft 2012 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

In 2012 zijn tot eind november 68 nieuwe geneesmiddelen bij de European Medicines Agency (EMA) geregistreerd. Van deze 68 nieuwe geneesmiddelen bestaat een deel uit influenzavaccins, combinatiepreparaten van al langer in de handel zijnde antihype ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde gingivazwelling*

  In Gebu 2001; 35: 133-137 werd voor het laatst uitgebreid aandacht besteed aan orale bijwerkingen van geneesmiddelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van door geneesmiddelen veroorzaakte zwelling van het tandvlees ofwel gingivazwe ...

Lees artikel


Wat heeft 2011 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie in 2011 besproken, voor zover deze nog niet zijn gepubliceerd in het Gen ...

Lees artikel


Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie

Adviezen over influenzavaccinatie zijn onder meer gebaseerd op de resultaten van observationeel onderzoek. Observationeel onderzoek geeft een risico op vertekening van de resultaten door bias (vertekening of systematische fout) of confounding (ve ...

Lees artikel


II. Registratie van bijwerkingen van vaccins tegen de Mexicaanse griep

  In verschillende landen werd medio 2009 besloten tot vaccinatie van mensen die mogelijk een verhoogd risico liepen op complicaties door besmetting met de Nieuwe Influenza A (H1N1), dat aanvankelijk bekend werd als varkensgriep en daarna Mexi ...

Lees artikel


Wat heeft 2009 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  Tot eind oktober 2009 waren er bij de European Medicines Agency (EMEA) 131 ‘nieuwe’ geneesmiddelen geregistreerd waarvan een deel ook in Nederland in de handel is gebracht. Van deze 131 nieuwe geneesmiddelen bestaat een deel uit combinatiepr ...

Lees artikel


Erytropoëtische groeifactoren

  Anemie bij chronische nierziekten ontstaat onder meer door afname van de productie van endogeen erytropoëtine, de fysiologische erytropoëtische groeifactor. Behandeling hiervan geschiedt met extern toegediende erytropoëtische groeifactoren e ...

Lees artikel


Wat heeft 2008 ons gebracht?

  In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie in 2008 besproken voor zover deze nog niet zijn gepubliceerd in het G ...

Lees artikel


Monoklonale antilichamen

  De laatste jaren is een groeiend aantal monoklonale antilichamen beschikbaar gekomen. Zo worden bijvoorbeeld recent de monoklonale antilichamen bevacizumab (weliswaar 'off-label') en ranibizumab toegepast bij de behandeling van neovasculaire ...

Lees artikel


Wat heeft 2007 ons gebracht?

  In 2007 zijn er minder nieuwe geneesmiddelen geregistreerd met een nieuw werkzaam bestanddeel (NCE). In Nederland zijn er drie nieuwe NCE’s geregistreerd. Bij de European Medicines Agency (EMEA) zijn 133 nieuwe geneesmiddelen geregistreerd, ...

Lees artikel


Wat heeft 2005 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  Ontwikkelingen. Rectaal toegediend diazepam is de eerstekeuzebehandeling van convulsies bij kinderen. Geschat wordt dat het middel werkzaam is bij zo'n 60-80% van de patiënten. Er is een risico van recidief van de convulsie en bovendien is e ...

Lees artikel


Antipsychotica. II. Bijwerkingen, interacties en plaatsbepaling

In het vorige nummer van het Geneesmiddelenbulletin is aandacht besteed aan het klinisch beeld van schizofrenie, farmacologie en de werkzaamheid van klassieke en atypische antipsychotica bij de behandeling van schizofrenie (Gebu 2003; 37: 93-100) ...

Lees artikel


Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen

Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen binnen een zeker tijds ...

Lees artikel


Wat heeft 2002 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  Ontwikkelingen. In een onderzoek bij 383 patiënten bij wie zich voor het eerst verschijnselen van demyelinisatie voordeden en bij wie er meerdere MRI-afwijkingen waren, werd de werkzaamheid van interferon ß -1a vergeleken met placebo.1  Alle ...

Lees artikel


Antidepressiva bij depressie: een kritische beschouwing

In Gebu 1995; 29: 103-108 is voor het laatst aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van depressie. Toen werd geconcludeerd dat bij de behandeling van een vitale depressie, en zeker wanneer deze gepaard gaat met melancholische of p ...

Lees artikel


Wat heeft 2001 ons gebracht?

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie, alsmede de belangrijkste bijwerkingen van geneesmiddelen in 2001, besproken. Van de vele nieuwe geneesmiddelen of r ...

Lees artikel


Wat heeft 2000 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen

  In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en de belangrijke ontwikkelingen in de farmacotherapie, alsmede de belangrijkste bijwerkingen van geneesmiddelen in 2000 besproken. Waar dit van toepas ...

Lees artikel


Wat heeft 1999 ons gebracht? Nieuwe geneesmiddelen, variaties en bijwerkingen

  In Europa kunnen geneesmiddelen op drie wijzen worden geregistreerd. Ten eerste via de centrale, Europese procedure (EMEA) waarmee het middel in alle landen van de Europese Unie wordt geregistreerd. Ten tweede via de 'mutual recognition'-pro ...

Lees artikel


Bijwerkingen van natriumvalproaat/valproïnezuur

Werkingsmechanisme en farmacokinetiekInteractiesBijwerkingenSamenvatting en conclusieOverzicht 'Preparaten en toedieningsvormen van NVP/VPA'Literatuur Trefwoorden: anti-epilepticum, bijwerkingen, anorexie, eetlustverandering, pancreatitis, leverf ...

Lees artikel


Isotretinoïne bij ernstige acne conglobata

FarmacologieErvaringen in de praktijkBijwerkingenContra-indicaties en restrictiesDosering en voorzorgenConclusieLiteratuur Trefwoorden: isotretinoïne, acne conglobata, bijwerkingen

Lees artikel


Geneesmiddelenonderzoek in de huisartsenpraktijk

InleidingVoorwaarden voor een geneesmiddelenonderzoekOnderzoek in de huisartsenpraktijk, wel of niet?SamenvattingLiteratuur Trefwoorden: geneesmiddelenonderzoek, huisarts, geneesmiddelenindustrie, diagnostiek, dubbelblind onderzoek, patiëntenuitv ...

Lees artikel


Maligne aandoeningen medicamenteuze behandeling en begeleiding

InleidingDe huisarts bij de begeleiding van patiënten met maligne aandoeningenHet opmerken van bijwerkingenBijwerkingen van cytostaticaBijwerkingen die bij sommige cytostatica bekend zijnBijwerkingen van hormonenInteracties met andere geneesmidde ...

Lees artikel


'Lichttherapie' bij psoriasis

InleidingDe PUVA-therapieVoorlopige conclusiesAndere stralingstherapieën Trefwoorden: psoriasis, PUVA-therapie, fotochemotherapie, psoralenen, bijwerkingen, helio-therapie, selectieve UV-B therapie

Lees artikel


Angina pectoris: nitraten of bètablokkers

InleidingMedicamenteuze therapieNitratenOmgaan met nitratenBètablokkersOmgaan met bètablokkersNitraten of bètablokkersTabel 'Nitraten bij angina pectoris'Tabel 'Bètablokkers bij angina pectoris, dosering per dag' Trefwoorden: angina pectoris, nit ...

Lees artikel


Influenzavirusvaccins van 1977

InleidingTypen influenzavirusSpecificiteit van het vaccinDe vaccinsBijwerkingenToedieningswegIndicatiesContra-indicatiesTabel 'Influenzavirusvaccins 1977' Trefwoorden: influenzavirus, influenzavirusvaccin, influenzapandemie, influenza A-virus, in ...

Lees artikel


β-receptorblokkerende stoffen bij hypertensie

Inleiding'β-blokkers' en hypertensieBijwerkingenToepassing en doseringContra-indicatiesRestrictiesConclusieTabel 'β-blokkers' Trefwoorden: β-blokker, hypertensie, angina pectoris, propranolol, practolol, bijwerkingen

Lees artikel


Cefalosporinen: wanneer en welke?

InleidingTabel 'Cefalosporinen'De cefalosporinengroepBruikbaarheid van de cefalosporinenSoorten cefalosporinenTabel 'Cefalosporinen, penicilline en ampicilline vergeleken'Literatuur Trefwoorden: cefalosporinen, penicillinasen, antimicrobiële ther ...

Lees artikel


Diazepam intraveneus / Farmacotherapie bij varicosis cruris (spataderen)

Diazepam intraveneusPlasmaconcentratie en effectToepassingsgebiedBijwerkingenVoorzorgenDoseringConclusie Trefwoorden: diazepam, status epilepticus, eclampsie, tetanus, bijwerkingen, voorzorgen Farmacotherapie bij varicosis crurisInleidingOedeem b ...

Lees artikel


Anthelmintica tegen inheemse wormen

InleidingPiperazinePyrviniumNiclosamidePyrantelMebendazolOverzicht geneesmiddelen tegen inheemse worminfectiesOverzicht anthelmintica tegen inheemse worminfectiesLiteratuur Trefwoorden: anthelmintica, inheemse wormen, bijwerkingen

Lees artikel


Depotneuroleptica: waar ligt de winst? / Neuroleptica

Depotneuroleptica: bijwerkingen en ongewenste reactiesToepassingsgebiedSamenvatting Trefwoorden: langwerkende neuroleptica, bijwerkingen, toepassing NeurolepticaWerkingIndicatiegebiedGewenst en ongewenst effectWerkzaamheid Trefwoorden: neurolepti ...

Lees artikel


Ampicilline-varianten / Trombosepreventie met heparine

Ampicilline-variantenInleidingResorptie en uitscheidingIndicaties en contra-indicatiesBijwerkingenConclusieTabel 'Ampicillines oraal' Trefwoorden: ampicilline, amoxycilline, pivampicilline, indicaties, bijwerkingen Trombose-preventie met heparine ...

Lees artikel


Lokale toepassing van corticosteroïden / Het combinatiepreparaat trimethoprim/sulfamethoxazol

Lokale toepassing van corticosteroïdenWerkingspatroonBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesDoseringRichtlijnen voor de keuzeCombinatiesHet corticosteroïdDe basisHet preparaatTabel 'Dermato-corticosteroïden' Trefwoorden: corticosteroïden, resorpt ...

Lees artikel


Oogdruppels (1)

InleidingWerkingsduur en intra-oculaire penetratieSoorten oogdruppelsPraktische adviezenBijwerkingen Trefwoorden: oogdruppels, toediening, houdbaarheid, bijwerkingen

Lees artikel


Lithium

InleidingFarmacodynamiek en werkingsmechanismeToepassingBijwerkingenZwangerschap en lactatieIntoxicatieIndicatiesContra-indicatiesDoseringResuméLiteratuur Trefwoorden: lithium, psychofarmacon, manisch-depressieve psychose, bijwerkingen

Lees artikel


Trimethoprim + sulfamethoxazol

InleidingResorptie, verdeling, uitscheidingAntibacteriële werkzaamheidIndicaties en plaatsbepalingBijwerkingen van trimethoprim + sulfamethoxazolContra-indicaties en voorzorgenDosering Trefwoorden: trimethoprim, sulfamethoxazol, bacteriële resist ...

Lees artikel


Vaccins 1971 (2) rubella, mazelen

RubellavirusvaccinsVaccinatie tegen rubellaBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesTabel 'Rubellavirusvaccins 'levend' virus'Literatuur MazelenvirusvaccinsKeuze van het vaccinBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesTabel 'Mazelenvirusvaccins 'leven ...

Lees artikel


Vaccins 1971 (1) influenza

InleidingVirus en vaccinInfluenzavirus vaccinsInfluenzavaccins met geïnactiveerd virusKeuze van het vaccinBijwerkingenIndicatiesContra-indicadiesOverzichtstabel 'Influenzavirus vaccins (geïnactiveerd virus)'Literatuur Trefwoorden: influenza, infl ...

Lees artikel


Milder maagsap (2)

Bijwerkingen van antacida/antipepticaAnticholinergicaBijwerkingenDiverse stoffenKeuze van een 'maagpreparaat'Overzichtstabel 'Farmaca tegen maagklachten' Trefwoorden: maagsap, bijwerkingen, hypercalciëmie, anticholinergica, maagklachten ...

Lees artikel


Orale remedia laxantes

Defecatie en obstipatieLaxerende stoffenStoffen die voornamelijk fysisch werkenFarmacologisch actieve stoffenBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesOverzichtstabel 'Laxerende farmaca (orale toepassing)' Trefwoorden: laxantia, obstipatie, bijwerki ...

Lees artikel


Percutane resorptie van fluorcorticosteroïden / De 'inerte' hulpstof / L-dopa in de praktijk

Percutane resorptie van fluorcoticosteroïden Trefwoorden: corticosteroïden, percutane resorptie, bijwerkingen De 'inerte' hulpstof Trefwoorden: hulpstof, werkzame stof, intoxicatie L-dopa in de praktijk Trefwoorden: L-dopa, vegetatieve bijwerking ...

Lees artikel


Amantadine

WerkingToepassing bij de mensIndicatiesDoseringContra-indicaties en bijwerkingenConclusieLiteratuur Trefwoorden: amantadine-hydrochloride, influenzavirus type A2, profylaxe, bijwerkingen

Lees artikel


Doxycycline / Antimicrobiële therapie IV

DoxycyclineResorptie en excretieDoseringBijwerkingenConclusieLiteratuur Trefwoorden: tetracyclines, bijwerkingen, nierfunctie Antimicrobiële therapie IVSerumconcentraties van antibiotica en chemotherapeuticaAanleidingen voor het bepalen van de co ...

Lees artikel


Signalering van schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen

I. Engeland: Het meldingssysteem voor schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen van het "Committee on Safety of Drugs".II. Nederland: Het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen. Trefwoorden: bijwerkingen, meldingsformulier, Bureau Bijwerkingen Gene ...

Lees artikel


Antimicrobiële therapie III

Voornaamste toxische, allergische en andere bijwerkingenAllergische reactiesGastro-intestinale bijwerkingenDe invloed van nierfunctiestoornissenHet gebruik bij zwangeren en pasgeborenenDe tabel Trefwoorden: bijwerkingen, allergische reacties, ery ...

Lees artikel