Tags

Tag: bijwerking


Het combineren van geneesmiddelen

Mogelijkheid van onderlinge beïnvloeding
Valkuilen bij het combineren
Verantwoord combineren
Risico's van het combineren
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: geneesmiddelencombinaties, risico's, combinatiepreparaat, bijwerking

Lees artikel


Antihistaminica afgebakend

Histamine
Antihistamine werking
Antihistaminica
Werking
Opname, omzetting en uitscheiding
Bijwerkingen
Acute intoxicatie
Keuze
Indicaties

Trefwoorden: histamine, allergieën, toxinen, sensibilisatie, enthylaminen, bijwerking, fenothiazines

Lees artikel


Pentazocine

Gevolgen van voortgezet gebruik
Bijwerkingen
Depressie van het ademhalingscentrum
Wijze van toediening en dosering
Conclusie
Opmerkingen van de Redactiestaf
Literatuur

Trefwoorden: analgeticum, morfine-antagonist, bijwerking, onthoudingssyndroom

Lees artikel